VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK

Vergi ve Sosyal Güvenlik Alanlarında Danışmanlık

Vergi ve Sosyal Güvenlik Alanlarında Danışmanlık

 • Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri
 • İş yeri iç yönetmeliği
 • Özlük dosyalarının kontrolü
 • İş akdi fesih süreci
 • İş uyuşmazlıklarının çözüm süreci
 • İdari para cezaları
 • İş yeri tescil işlemleri
 • İş yeri devir ve birleşmeleri
 • İş yerinin kapatılması
 • İş kazası ve meslek hastalıkları
 • Prim farklarına itiraz ve idari para cezaları
 • Yurt dışı işçi istihdamı uygulamaları
 • İncelemelere rehberlik edilmesi
 • Emeklilik ve tahsis talep işlemleri
 • Uyuşmazlık ve dava danışmanlığı
 • Diğer iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları