Mali Tatilde Defter İbrazı Nasıl Yapılır ?

Mobilya imalatı yapan işyerimiz var. SGK işyerimizle ilgili bir denetim için defter ve belgelerimizi istedi ve gelen yazıda 15 gün içinde bu defterleri ibraz etmemiz, aksi takdirde idari para cezası uygulanacağı yazıyor. Tebligatı 28.06.2019 günü teslim aldık.

Yazıyı muhasebecimize götürdüğümüzde "Bunun son günü mali tatile denk geliyor, mali tatilden sonra ibraz ederiz" dedi. Ama biz herhangi bir cezaya maruz kalmamak için 15 gün içinde defterlerimizi incelemeye sunmak istiyoruz. Muhasebecimizin söylediği doğru mudur?.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna göre "Her yıl 1-20 Temmuz (20 dahil) mali tatil uygulanır. Haziran'ın son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar." Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bazı kanuni ve idari süreler de, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5'inci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır." Mali tatil nedeniyle süresi uzayan işlem veya yükümlülüklerden biri de SGK tarafından istenilen kayıt ve belgelerin ibrazında kendini gösterir. Buna göre mali tatil süresi içinde sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetimler devam eder ve defter ve belgelerin ibrazı istenebilir. İbraz süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde, defter ve belgeler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün içinde ibraz edilirse, ibraz yükümlülüğünün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilir ve ceza uygulanmaz.

İşyerinizin defter ve belgelerinin istenmesine ilişkin yazının tebliğ tarihi 28.06.2019 olduğuna göre 15 günlük ibraz süresi 13.07.2019 tarihidir. Bu tarihin de mali tatil süreleri içinde bulunması nedeniyle, tatilin son gününü (20 Temmuz) izleyen 7 gün içinde defter ve belgelerinizi ibraz etmeniz halinde idari para cezası uygulanması söz konusu olmayacaktır. Diğer taraftan, mali tatili izleyen 7 günlük sürenin 27.07.2019 gününe rastlaması, bu günün de Cumartesiye rastlaması nedeniyle, bu kez ibraz süreniz, 27.07.2019 gününü izleyen ilk işgünü sonuna kadar daha uzamış olacaktır. Bu nedenle, 28.06.2019 tarihinde tebliğ aldığınız yazıya istinaden işyeri yasal defter ve belgelerinizi 29.07.2019 günü sonuna kadar ibraz etmeniz gerekmektedir. Bu arada uzayan asıl ibraz süresi 27.07.2019'dur, bu tarih hafta içine rastlamış olsaydı en geç 27.07.2019'da ibrazlarınızı gerçekleştirmiş olmanız gerektiğini hatırlatalım..

Ali Şerbetçi

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.