7.06.2020

2019 Takvim Yılına Ait Gelirlerin KGK’ya Bildirilmesi

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 34/1-d maddesi uyarınca, denetim kuruluşları ve denetçilerin son takvim yılına ait g..

4.06.2020

Geçmişe Yönelik Bağkur Kaydı Mümkün mü?

38 sene tıp merkezi işlettim. İyi vergi verdim. Aynı zamanda haftada iki kere 1 saat bir fabrikada işyeri hekimi olar..

4.06.2020

Gider Kısıtlaması Getirilen Binek Otomobilleri Açıklandı

Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesine 7194 sayılı Kanunla eklenen bentler ile faaliyetleri kısmen veya tamamen binek ..

14.04.2020

Mücbir sebep kapsamında Ana Faaliyet Kodu Değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu 518 seri numaralı Genel..

14.04.2020

Mücbir Sebep Kapsamına Alınmayan Mükellefler İçin

518 Nolu VUK Genel Tebliği ile Mücbir Sebep Kapsamına Alınmayan Mükellefler İçin Yapılması Gerekenler

14.04.2020

Kısa Çalışmada Bordro ve Aylık Prim Hizmet Bildirgeleri

Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorla..