2020 Defter Tasdik Ücretleri Belirlendi

2020 yılı ticari defterleri için Defter Tasdik ve Hazırlık Giderleri Mali Müşavir Odaları tarafından yayınlanmaya başladı.

Adana Mali Müşavirler Odası 2020 yılı için Defter Tasdik ve Hazırlık Giderleri Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda belirlendi.

Adana Mali Müşavirler Odası 2020 yılı Defter Tasdik ve Hazırlık Giderleri

2020 yılında kullanılacak ticari defterler, noter masrafları, 2020 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer masraflar için mükelleflerinizden tahsil edilecek asgari defter tasdik ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğindeki karar alınmıştır.

Yönetim Kurulumuzun almış olduğu tavsiye kararına uyulmasını rica ederiz.

2020 YILI MÜKELLEFLER İÇİN E-DEFTER VE DEFTER BEYAN SİSTEMİ İÇİN SARF MALZEMELERİ

1. İSLETME DEFTERİ – SERBEST MESLEK DEFTERİ- BASİT USUL (İŞÇİSİZ) : 330,00.-TL

İşletme Defteri, 2020 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2020 Yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs.

2. İSLETME DEFTERİ –SERBEST MESLEK DEFTERİ-  BASİT USUL (İŞÇİLİ) : 385,00 TL

İşletme Defteri, 2020 yılında kullanılacak olan, kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer ’ masraflar. Fotokopi giderleri, Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e- beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2020 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs.

3. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İŞÇİSİZ) : 1155,00.-TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2020 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs. 2020 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs.

4. SERMAYE ŞİRKETLERİ ve BİLANÇO USULÜ DEFTER (İŞÇİLİ) : 1.375,00.-TL

Yevmiye, defteri kebir, Envanter, noter tasdik ücreti, 2020 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf ’ malzemeleri ve diğer masraflar. fotokopi giderleri. Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ve ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e- bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs. 2020 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs.

5. ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER : 2.050,00.-TL

Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter Genel Tebliğde defterlerini elektronik ortamda

oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve gereken şartlara - prosedürlere haiz olan gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri, noter tasdik ücreti, 2020 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. Fotokopi giderleri, e-beyanname, e-bildirge, internet kullanım masrafları vs. 2020 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisi bedeli vs.

Notlar:

1- 2020 yılında hizmet vereceğiniz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup, sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48'i kadar damga vergisine tabidir.

2- Sermaye Şirketlerinde, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ TASDİKİ İÇİN İLAVE ÜCRET ALINIR.

ÇORUM 2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri için tıklayınız...

ŞANLIURFA  2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri için tıklayınız...

AKSARAY  2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri için tıklayınız...

SİVAS  2020 Yılı Defter Tasdik Ücretleri için tıklayınız...

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar


  • KullanıcıResmi

    Anonim

    22.06.2020 11:41

    merhaba üstad ,2020 yılı yevmiye defteri noter kapanışı için ismmmo'sının bir tarife ücreti var mı? varsa kaç tl acaba.iyi günler