2020 Yılında Prim Borçlanması Zamlanıyor !

2020 Yılında Asgari ücret zam gelmesiyle birlikte 5510/41’inci maddesinde yazılı borçlanma türlerine zam gelecektir.

31.12.2019 tarihine kadar borçlanma yapacaklar, gelecek zamdan etkilenmeyecektir.

Hangi Sigortalılar Borçlanacaktır

– 5510/4-1(a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar

– 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa Kanunun 4-1(c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,

– 5510/5. maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar,

– İsteğe bağlı sigortalılar,

ile bunların hak sahipleri 5510/ 41. maddesi hükümleri gereğince borçlanma kapsamında olan sürelerinin tamamını veya bir kısmını borçlanabileceklerdir.

Borçlanılacak süreler

5510/ 41. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince kadın sigortalıların ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra 3 defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren iki yıllık süreleri, bu sürede adlarına prim ödenmemiş olması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılmaktadır.

Ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerinin borçlanması

5510/ 4-1(a) bendine tabi kadın sigortalıların çeşitli iş kanunları (854, 4857, 5953 ve diğer iş kanunları) gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri işyerinden alacakları belgeler, doğum öncesine ve sonrasına ilişkin almış oldukları raporlarla SGK’una başvurmaları halinde borçlandırılacaktır.

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler

Sigortalıların er olarak silah altında geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlandırılmakta olup, fiilen silah altında geçmeyen bedelli askerlik süresi borçlandırılmayacaktır. Yedek subay okul dönemlerini borçlanma yapabilir.

Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler

Sigortalıların sosyal güvenlik kanununa tabi olmaksızın yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya tıpta uzmanlık öğrenim süreleri talepleri halinde borçlandırılacaktır

Avukatlık stajında geçen süreler

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde, kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile SGK’una başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir.

Tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen prim ödenmemiş süreleri borçlandırılacaktır. Mahkumiyetle sonuçlanmış olan tutukluluk veya gözaltı süreleri ise borçlandırılmayacaktır.

Grev ve lokavtta geçen süreler

Sigortalıların grev ya da lokavtta geçen sürelerinde, malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmediğinden iş akitlerinin askıda kaldığı bu süreler Kanuna göre gün sayısı olarak değerlendirilmemektedir. 5510/ 41. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile sigortalılar grev/lokavtta geçen sürelerini de borçlanabileceklerdir.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri

5510/ 41. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile hekimlere, fahri asistanlıkta geçen sürelerini borçlanma imkanı sağlanmıştır.

4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların borçlanmaları

5510/ 41. maddesine eklenen (i) bendi ile 25.2.2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu bent uyarınca yapılacak borçlanmalar 5510/ 4-1(a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim sürelerinin borçlandırılması

5510/ 41. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi ile sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmının borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

SPEK  alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise SPEK alt sınırının yedi  buçuk katıdır.

(Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanır.

Yurtdışı Çalışması Olanlar İçin Borçlanma Var

3201 Sayılı Kanununa göre yurtdışında çalışan, ev hanımı olanlar, 5510/5-(g) kapsamında olanlar borçlanma hakları vardır. Bunlar borçlanmaları 3 ay içinde öderler.

SPEK  alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise SPEK alt sınırının yedi  buçuk katıdır.

Bir Günlük Borçlanma Tutarı = Seçilen Prime Esas Kazanç x % 45

Toplam Borçlanma Tutarı = Bir Günlük Borçlanma Tutarı x Gün Sayısı

şeklinde olacaktır.

TUTAR

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının

Alt sınırı: 85,28 TL x % 32 =   27,29

Üst sınırı: 639,60 TL x % 32 = 204,67 TL,

esas alınacaktır.

Vedat İlki

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.