Elektronik Ortamda Tutulan Defterler ve Onay Zamanları

Elektronik Ortamda Tutulacak Defterler Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir Onay Zamanları

Elektronik Defter Genel Tebliğine göre Gerçek ve Tüzel kişiler için “Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı yerine geçecektir.” hükmü bulunmaktadır. Berat yükleme süresi, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar olduğundan, bu süreler içerisinde yapılan hesap döneminin ilk ayına ait berat yüklemeleri açılış onayı yerine geçecektir.

Yine Elektronik Defter Genel Tebliğine göre Gerçek ve Tüzel kişiler için “Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin son ayının beratının alınması kapanış onayı yerine geçecektir.” hükmü bulunmaktadır. 

Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.

Bu şekilde imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur. İstenildiğinde ibraz etmek üzere muhafaza edilme zorunluluğu bulunmaktadır.

2020 yılında elektronik ortamda defter tutacak olan mükellefler yukarıda belirtilen elektronik defterler ile birlikte;

Envanter defteri,
Damga vergisi defteri, (Anonim şirketler ile ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirenler)
Yönetim kurulu karar defteri (Anonim şirketler,kooperatifler)
Müdürler kurulu karar defteri (Limited şirketler tarafından kullanımı ihtiyaridir.)
Pay defteri,(Anonim, limited şirketler ile kooperatifler)
Genel kurul toplantı ve Müzakere defteri. (Anonim,Limited şirketler, Kooperatifler)
Bitim işleri defteri, (Faaliyet konusu ücret karşılığı boyama,basma,yazma,kasarlama,apre,ve cilalama olan firmaların bu işlerin bitim işleri kapsamında olması nedeniyle imalat defteri yerine bitim işleri defterini süresi içinde tasdik ettirip tutmaları gerekir.)

Kağıt ortamında tutmaya devam edeceklerdir. Mükelleflerin 2020 yılında kullanılacak bu defterlerin aralık ayı sonuna kadar noterde tasdik işlemine tabi tutmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.