Cari Hesap Banka ve Diğer Borç Alacak Mutabakatları Hakkında

Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesine göre, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep ve ilişkiden doğan alacakların ayrı ayrı istemek yerine hesabın kesilmesinden sonra artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme, cari hesap sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

Firmalar arası alacak ve borç bakiyelerinin birbirlerini tutup tutmadığını karşılaştırıp belgeye dayandırılması işleminin yapılması gerekmektedir.

Cari hesap kaydı tutan şirketler aralarında hesabın kesilmesi, kapatılması veya karşılıklı teyit işlemlerinin yapılması aşamalarında hesap mutabakatı gündeme gelmektedir.

Cari hesap hareket mutabakatının süreci her ay veya belirli aralıklarda düzenli olarak yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, sözleşme veya ticari teamül uyarınca belirli bir hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasında fark belirlenir.

Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılı son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır.

Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazı ile itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır. Hükmü yer almaktadır.

Firmaların ticari faaliyet gereği bankalarla yapmış oldukları işlemlerinde ise belirli aralıklarla mutabakat yapmaları gerekmektedir. Bankalar tarafından gönderilen hesap ekstresi veya dijital çağa uyumlu olarak banka tarafından gönderilen elektronik hesap özeti ile firmanın yapmış olduğu kayıtlar karşılaştırılmak suretiyle doğruluğu konusunda teyidin sağlanması finansal açıdan önem arz ettiğini hatırlatmak isteriz.

Özetle, bütün borç ve alacak münasebeti bulunan kişilerle, bankalarla v.b kurumlarla işletmenizin politikası ve büyüklüğüne paralel aylık veya 3 aylık veya 6 aylık veya yıllık olarak yazılı hesap mutabakatı yapmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.