Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Ocak’ta Başlıyor

Muhtasar ve SGK Aylık Prim Bildirgesi 1 Ocak tarihinde itibaren tek bir beyan haline geliyor. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi tüm Türkiye genelinde uygulanmaya başlayacak.

Kayıtdışı istihdam ile çapraz mücadele edebilmek amacıyla muhtasar beyanname ile her ay SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgeleri daha önce pilot illerde uygulamaya geçmişti.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ertelenecek mi ?

Tekrar ertelenme görüşleri devam ederken Gelir İdaresi 1 Ocak tarihinde uygulamaya başlanması konusunda oldukça ısrarlı bir tutum sergiliyor.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 6 ay ertelenmişti.

1 Haziran 2017 tarihinde Pilot bölge olarak belirlenen Kırşehir'de başlayan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren pilot bölge uygulaması genişletilmiş uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan iş yerleri de dahil edilmişti.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Türkiye genelinde geçiş tarihi 1 Temmuz 2019 olarak belirlenmiş fakat 6 ay bir uzatma getirilerek 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmişti.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi hakkında bilmeniz gerekenleri Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş İstanbul Ticaret Odası itohaber'de kaleme aldı.

15 OCAK TARİHİNE KADAR EKSİK BİLGİLERİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin ülke genelinde sorunsuz ve eksiksiz olarak yürürlüğe girmesi için en son yapılan duyurulara göre; Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyanname’nin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Ocak 2020’de (Ocak 2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçeceği yönünde oldu.

Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numarası ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebilecek işyeri sicil numaralarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nde ‘Mükellef İşlemleri’ modülünde ‘Mükellef Dosyası’ altında yer alan ‘SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri’ bölümünden kontrol edilmesi gerekiyor. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı bulunulan SGK Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurulması gerekiyor.

Diğer yandan mükellef kartı başlığı altında yer alan ‘genel bilgiler’ ve ‘beyannameyi düzenleyen bilgilere’ yönelik bilgi girişlerinin 15 Ocak 2020’ye kadar yapılması gerekiyor.

Söz konusu bilgi girişlerinin  yapılmaması durumunda, sistem içeresinde başka sayfalara geçiş yapılması mümkün olmayacak.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ TARİHLER

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin yürürlüğe girmesi hâlinde bu kapsamda;

- Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri

- 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar ile banka ve TOBB kapsamındaki sandıklar, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorunda kalacak.

Diğer taraftan, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda yetkili vergi dairesine verilecek.

İNŞAAT VE İHALELİ İŞLERDE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan iş yerleri için sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecek.

Söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini gerektiren bir durum olması hâlinde, bu beyannamenin de verilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan bilgileri de kapsar şekilde, düzeltme beyannamesi seçeneği kullanılarak gönderilmesi gerekiyor.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.