İşyerinden Ayrılan Kişilere Verilen Vekaletnamelerin İptali

Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli bir durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yetkilendirildiğine ait yazılı bir belge olarak tanımlanabilmektedir.

Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabilir. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşme olarak tanımlanmakta, Borçlar Kanunu’nun 386’ ıncı maddesi vekalet bir sözleşme olup, vekil sözleşme uyarınca kendisine yükletilen işin yerine getirilmesini borçlanmak olarak tanımlanmaktadır.

Vekaletname noter aracılığıyla verilebilen bir yetki belgesi olduğundan dolayı, vekaletnamenin iptali de noter aracılığıyla yapılabilmektedir. Vekalet verme aşamasında vekaletin geçerliliğiyle ilgili süre sınırı konulmadıysa bu durumda iptal için noterden azilname belgesi alınarak vekalet verilen kişiye gönderilmelidir.

Vekaletname belirli bir süre için verilmiş ise, belirlenen sürenin sonunda vekaletname kendiliğinden sona ereceğinden herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacaktır.

Vekaletname çeşitleri arasında yer alan Genel vekaletname, şirketler tarafından verilen vekaletname, şirketlerde hisse devrine ilişkin vekaletname, satış vaadi yapmak için verilen vekaletnameler özellikle olmak kaydıyla işyerinden herhangi bir sebeple ayrılan kişiler adına verilen vekaletnameler için noter aracılığıyla vekalet veren kişi tarafından vekaletin ve vekaletnamenin geçersizliğini sağlayan azilname düzenlenerek vekil tayin edilen kişiye gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca düzenlenen azilname, vekaletname ile ilgili olan tapu ve bankalara gönderilmesi gerekeceğinden yetkilendirilen kişinin yetkisinin alındığı vekilliğinin sona erdiğini muhataba tebliğ edilmesi halinde tescil edilmiş olacaktır.

Aksi halde vekilin sona ermeyi öğreninceye kadar yapmış olduğu işlemler geçerliliğini koruyacağı hususunu hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.