VERBİS’e Başvuru Süresinin Ertelenmesi Şart

Herkesin Bir bu eksikti, bu nereden çıktı dediği VERBİS’e kayıt zorunluluğunda ötelenmiş başvuru süresi, 31 Aralık’ta sona eriyor. VERBİS Başvurusunun en az 3 ay daha ötelenmesi şart..!

"Sona ererse ersin, bize ne" demeyin. VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılması son derece önemli. Neden mi? Çünkü, VERBİS’e süresinde kayıt yaptırılmaması halinde, 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebiliyor. Yani, pabuç pahalı.

VERBİS Nedir?

VERBİS yani Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemi.

VERBİS’e Kimler Ne Zamana Kadar Kayıt Yaptırmak Zorundaydı?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1. maddesinin 2. Fıkrasına göre, Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ait bulunuyor.

Kurul, 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Kararı ile,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30.09.2019 tarihine kadar,

- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 30.09.2019 tarihine kadar,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31.03.2020 tarihine kadar,

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının 30.06.2020 tarihine kadar

Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmalarına karar verdi.

Gelen Tepkiler Üzerine başvuru süresi, 30 Eylül'den 31 Aralık'a uzatıldı.
Kurul, 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin talepleri gözönüne alarak,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Gelinen Son Nokta: Kurum, Kanun ve Yönetmelik Tamam. Ancak, Başvuru Yapmak Zorunda Olan Kişi ve Kuruluşlar Hala Hazır Değil!

Tüm iyi niyetli çalışmalara ve duyurulara rağmen maalesef VERBİS konusunda kamuoyunda bir farkındalık yaratılamadı, konu geniş kitlelere duyurulamadı. Başvuru süresinin sonuna yaklaşılmasına rağmen kapsama giren çoğu kişi ve kuruluş bırakın başvuru yapmayı hazırlık çalışmalarını bile tamamlayamadı, ciddi bir kısmının ise hala haberi ve bilgisi yok. Ne kadar acı bir durum değil mi?

VERBİS’e Başvuru Süresinin En Az 3 Ay Daha Uzatılması Şart!

Yılın sonu yaklaştı, kişi ve kurumların iş yükü ve ek yükümlülükleri arttı. Yeni vergiler ve e-defter, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu gibi konularda yeni yükümlülükler getirildi. Defter tasdikleri, yıl sonu işlemleri vs. sırada bekliyor. Takvim daraldı, kişi ve kuruluşlar iyice sıkıştı, öncelikler şaştı. Peki bu durumda ne yapılmalı?

Bize göre, çoğu kimsenin henüz farkında bile olmadığı, farkında olanların ise hazırlık çalışmalarını yetiştiremediği VERBİS’e başvuru süresi, 1 Ocak 2020 tarihinden başlamak üzere en az 3 ay daha ötelenmeli. Aksi halde, gerek Kurum gerekse kapsama giren kişi ve kuruluşlar çok zor durumda kalabilecek, ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak.

VERBİS’e Kayıtta Hangi Yıl Verileri Esas Alınacak?

Uygulamada en çok sorulan sorulardan birisi de, VERBİS için hangi yılın yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı kriterlerinin esas alınması gerektiğine ilişkin.

Burada biten yılın verilerinin esas alınması gerekiyor. Örneğin, 2020 yılı için 2019 yılı çalışan sayısı veya yıllık bilanço toplamı esas alınmalı.

Sonuç Olarak;
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline ve VERBİS’e kayıt süresi, 31 Aralık'ta sona eriyor.

Ancak, geldiğimiz noktada, yeni bir uzatma şart gibi gözüküyor. Çünkü, kapsama girenlerin büyük bir kısmı henüz çalışmalarını bitiremedi, başvurularını yapamadı. Öteleme olmadığı takdirde, gerek Kurum gerekse kapsama giren kişi ve kuruluşlar ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Bu nedenler ve yıl sonu gündemin yoğun olması hususu da gözönünde tutularak, VERBİS’e başvuru süresinin en az 3 ay daha ötelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Abdullah Tolu

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.