Önemli Asgari Ücret Uyarısı

İşveren tarafından bildirilen ücret tutarlarının büyük kısmının Asgari ücret veya biraz üstünden bildirilmesinden dolayı SGK işverenleri uyardı.

SGK'ya kayıtlı 15 milyon civarında çalışanın yaklaşık yüzde 50'sinin maaşl bildirimlerinin Asgari ücret seviyesinde olduğunu belirten SGK İşverenlere yazı göndererek uyardı.

SGK yazısında doktar, mühendis, avukat, futbolcu gibi yüksek maaş düzeyine sahip sigortalıların Asgari Ücret tutarlarında bildirim yapıldığını belirtirken bunu kayıtdışılık olarak değerlendireceğini, konu ile ilgili tespit ve denetimlerin yapılacığını bildirdi.

SGK yüksek ücret gruplarında denetimlerin sürekli ve anlık olarak yapılacağını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü uyarı yazısı

Değerli İşverenimiz;

İlgili mevzuata göre sigortalılar için Kurumumuza bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarı, ay içerisinde hak edilen ücret, ikramiye, prim ve bu nitelikteki her türlü ödemenin brüt toplamından oluşmaktadır Kurumumuza ödenecek sigorta primleri ise bildirimi yapılan bu prime esas kazançlar üzerinden hesaplanmaktadır.

Çalışanların prime esas kazançlarının tam bildirilmemesi, sigortalının hastalık, analık, iş kazası veya meslek hastalığı nedenleriyle istirahatli olması halinde kendisine ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğini ve ileride kendisine veya hak sahiplerine bağlanacak gelir veya emekli aylıklarını olumsuz, etkilemekte, kanunen verilen bu hakların eksik ödenmesine neden olabilmektedir.

Prime esas kazançlardaki eksik bildirim de tıpkı sigortasız çalıştırma gibi kayıt dışılık olarak değerlendirilmekte ve hepimizi ilgilendiren sosyal güvenlik sistemimizin mali yapısını ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir Bu şekilde ortaya çıkan kayıt dışılığın ve suistimallerin önlenmesi için Kurumumuz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Kurumumuza iletilen ihbar ve şikâyetler, Kurumumuzca ve diğer kamu kurumlarınca yapılan denetimler ile bankalar, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgeler neticesinde prime esas kazançların çalışana Ödenen gerçek ücret seviyesinin altında bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda işyerlerine idari para cezası uygulanmakta, geriye yönelik primler gecikme cezası ve faiziyle birlikte tahsil edilmekte ve bu işverenlerin yararlanmakta olduğu sigorta primi teşvikleri durdurulmaktadır.

Özellikle daha yüksek ücretle çalıştığı bilinen doktor, mühendis, avukat, öğretmen, futbolcu, basketbolcu, antrenör gibi kalifiye meslekleri icra eden sigortalılara ilişkin kurumumuza yapılan bildirimler düzenli olarak analiz edilmekte, eksik ücret bildirimi yapıldığı tahmin edilen işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir.

İçlerinde yukarıda belinden meslek mensuplarından çalışanların da bulunduğu sigortalılara ilişkin beyan ettiğiniz brüt ücretlerin (prime esas kazançların) asgari ücret ya da Asgari Ücrete yakın seviyelerde olduğu anlaşılmaktadır. Prime esas kazancın eksik bildirilmesi konusunda Kurumumuzca gerekli denetim ve incelemelerin her zaman yapılabileceği ve Kurumumuzun geçmişe yönelik inceleme yetkisinin 10 yıl olduğu hususu da dikkate alındığında, uygulamayla ilgili mağduriyetlerin oluşmaması açısından sosyal güvenlik ile  ilgili yükümlüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi noktasında gerekli hassasiyeti göstermenizi beklediğimizi» ifade eder çalışmalarınız başarılar dilerim.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.