E-Arşiv Fatura Duyurusu

Gelir İdaresi 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek ve Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL yi Aşan Faturaların E-Arşiv Fatura Olarak GİB Portalından Düzenlenmesi hakkında açıklama yaptı.

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 1/1/2020 Tarihinden İtibaren Tutarı 5.000 TL Ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların E-Arşiv Fatura Olarak Gib Portalinden Düzenlenmesi

Gelir İdaresi tarafından yapılan e-Arşiv Fatura Kullanımı açıklamasına göre e-Fatura Uygulamasına dahil olmayan mükellefler 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 5.000 ve 30.000 tutarındaki faturaları elektronik ortam e-belge uygulamasından kesebilecek.

• e-Arşiv faturaları Günlük olarak Gelir İdaresine raporlanmayacak.

• e-Fatura mükellefi olmayan kullanıcıların e-Arşiv Fatura kullanması için herhangi bir başvuru yapmaları gerekmeyecek. 

• e-Arşiv Fatura kullanımı için Mali mühür gerekmeyecek. Fatura kesme işlemini bitiren mükellef buton aracılığı ile sisteme onay talebinde bulunduktan sonra  e-Arşiv Faturaları Başkanlık sistemlerine ait mali mühür ile otomatik olarak onaylanacak. Onaylama İşlemi Gelir İdaresi Başkanlığına ait Mali Mühür ile gerçekleşmiş olacak. Mükellefin Mali Mühür almasına gerek kalmayacak.

• Mükellerler tercih ettikleri takdirde tüm faturalarını e-Arşiv Fatura Portalı üzerinden kesebilecek.

• e-Arşiv Faturalarını saklama yükümlülüğü mükellef tarafından yapılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı bir saklama hizmete vermeyecek.

• e-belge sistemi üzerinden kesilen faturaların sorgulama ve doğrulama  işlemleri  https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden yapılabilecek.

• e-Arşiv Fatura İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile sisteme giriş yapılarak kesilebilecek. Şifresi olmayan mükellefler ivd.gib.gov.tr adresinden e-Arşiv Fatura kesebilmek için şifrelerini alabilecekler.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Arşiv Fatura Duyurusu

Bilindiği üzere 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca;

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, ilgili Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.

Konu ile ilgili mükelleflerimizin bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

1- e-Arşiv Fatura uygulamasu 1.1.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

2- Uygulamanın kapsamına e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler girmektedir.

3- Aynı günde ve aynı kişiye düzenlenen faturaların toplamının belirtilen tutarları aşması halinde belirtilen zorunluluk oluşacaktır. Belirtilen tutarın altında kalan işlemler için kağıt (matbu) fatura olarak düzenlenebilmesi uygulaması öteden beri olduğu gibi devam edecektir.

Ayrıca aynı kişilere de olsa farklı günlerde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları nedeniyle düzenlenen faturalar, belirtilen tutarın hesabında birlikte dikkate alınmayacaktır.

4- Aynı gün içinde aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirtilen tutarın altında kalmakla birlikte, bu satışların toplam tutarının belirtilen hadleri aşması durumunda; bu işlemler için kağıt (matbu) olarak fatura düzenlenmiş ise bu faturaların yerine e-Arşiv Fatura’nın e-Belge Portalı üzerinden düzenlenmesi ve matbu kağıt faturaların iptal işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

5- Aynı günde ve aynı vergi mükellefine gerçekleştirilecek satışların vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirilecek satışların ise vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde söz konusu satışlara ait faturalar e-Belge Portalı üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir. Belirtilen tutarın altındaki faturalar ise öteden beri olduğu gibi kağıt(matbu) fatura olarak düzenlenmeye devam edilebilecektir.

6- Söz konusu zorunluluk mükelleflerimize e-Arşiv Fatura uygulamasına bir başvuru zorunluluğu ve elektronik imza veya mali mühür alma zorunluluğu getirmemektedir.

7- Belirtilen nitelikteki faturaların düzenlenmesi işlemi; sadece Başkanlığımız tarafından oluşturulan ve ÜCRETSİZ olarak tüm mükelleflerimizin kullanımına sunulan e-Belge PORTALI üzerinden gerçekleştirilecek olup herhangi bir özel entegratör kuruluşla anlaşma yapma zorunluluğu getirmemektedir.

8- Uygulama kapsamında fatura düzenlenmesi için Başkanlığımızca e-Belge Portalında gerekli geliştirmeler tamamlanmış ve 1/1/2020 tarihi itibariyle mükelleflerimizin kullanımına açılacak olup e-Arşiv Fatura bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. cihazlar üzerinden düzenlenebilecektir.

9- e-Belge düzenleme portaline mali mühür veya elektronik imza kullanım zorunluluğu olmadan, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak girilebilecektir. İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi bulunan mükelleflerimizin herhangi yeni bir başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, bu kod ve şifresi henüz bulunmayan mükelleflerimiz ise ivd.gib.gov.tr adresinden gerekli kaydını oluşturarak kullanıcı kodu ve şifrelerini alabileceklerdir.

10- E-Belge Portal üzerinden oluşturulacak e-Arşiv Fatura'ların, mükellefin ONAY’ı  ile Başkanlık sistemlerine ait mali mühür tatbik edilerek tamamlanacaktır.

11- Bu kapsamda oluşturulacak e-Arşiv Faturalar için Başkanlığımız tarafından ücretsiz olarak sunulan e-Belge Portali dışında başka herhangi bir yazılıma, uygulamaya, muhasebe programına veya özel entegratör kuruluşa ihtiyaç bulunmamaktadır.

12- Mükelleflerimiz istemeleri halinde belirtilen tutarların altındaki fatura düzenleme işlemleri için de söz konusu e-Belge Portalını kullanmaları mümkün bulunmaktadır.

13- Düzenlenen e-Arşiv Faturalar alıcılarına her türlü elektronik ortamda (e-mail, sms vb.) iletebileceği gibi, düzenlenen belgelerin kağıt çıktısı alınarak ve belge üzerine mükellefin ıslak imzası tatbik edilerek alıcılarına teslim edilebilecektir.

14-e-Belge Portali üzerinden düzenlenen e-Arşiv Fatura'ların Gelir İdaresi Başkanlığına Raporlanmasına gerek bulunmamaktadır.

15- Düzenlenen e-Arşiv Fatura'ların sorgulanması, görüntülenmesi, elektronik ortamda indirilmesi ve kağıt çıktısının alınması işlemlerinin e-Belge Portalı üzerinden gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte düzenlenen e-Arşiv Faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyarınca mükelleflerimizin sorumluluğunda bulunmakta olup, söz konusu belgelerin e-Belge Portalı'ndan elektronik olarak indirilmesi ya da kağıt çıktı alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.

16- Düzenlenen e-Arşiv Fatura'larının, Başkanlığımıza ait https://ebelge.gib.gov.tr/ earsivsorgula.html adresinden sorgulama ve doğrulama işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

17- Uygulamaya yönelik soruların Başkanlığımızın, http://forum.efatura.gov.tr /main_page.php adresindeki forum sitesine, earsiv@gelirler.gov.tr mail adresine iletilmesi veya 189 numaralı Vergi İletişim Merkezi hattından bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

Duyurulur.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.