E-Arşiv Fatura Uygulamasının Ertelenmesi

1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan 5.000 ve 30.000 üzeri faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesine erteleme talebi geldi.

5 Bin ve 30 bin üzeri faturaların e-Arşiv Fatura olarak e-Arşiv Fatura Portalı sistemi üzerinden düzenlenmesi uygulamasına mevcut sistemin aksayacağı, mükelleflerin sisteme adapte olması için yeterli süre bulunmadığı ve e-Arşiv Fatura Portalının mükellefler tarafından bir direnç ile karşılıcağı düşünülerek Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından e-Arşiv Fatura uygulamasının ertelenmesi istendi.

e-Arşiv Fatura Ertelenecek mi?

Ankara Odasının TÜRMOB'a hitaben yazdığı e-Arşiv Fatura Erteleme talebinde e-Arşiv Fatura sistemine kayıt olacak birçok mükellefte bilgisayar dahi bulunmadığı e-Arşiv Faturanın cep telefonu üzerinden kesilmesi halinde hata yapma riskinin artacağı belirtildi.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Konu : E-Arşiv Fatura Hk.

TÜRMOB BAŞKANLIĞI’NA

509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce; Vergi mükelleflerine düzenlenen ve vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen ve vergiler dahil toplam tutan 30.000 TL’yi aşan faturaların 1/1/2020 tarihinden itibaren, “e-Arşiv Fatura” olarak e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Anılan tebliğ ile 2018 ve 2019 yılı satışlan toplamı 5.000.000 TL’ yi aşan mükelleflerin e- fatura ve e- arşiv fatura uygulamasına geçişleri için geçiş süreci öngörülmüştür. Bu mükelleflerin sisteme dahil olmaları için altı aylık bir hazırlık süresi tanınmıştır.

Sisteme dahil olması zorunlu olmayan küçük işletmelerin (2019 ve 2020 yılı satışları toplamı 5.000.000 TL’ yi aşmayan) ise herhangi bir hazırlığa gerek olmaksızın 1.1.2020 tarihinden itibaren belli bir tutarı aşan faturaları sistem üzerinden "e-Arşiv Fatura’’ olarak düzenlemeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Bu uygulamanın kurulmaya çalışılan sistemi aksatacağı, bu konuda geçiş için öngörülen hazırlık süresinin bulunmaması, ister istemez hatalara yol açacağı, hatta sisteme geçiş için direnç oluşturacağı düşünülmektedir.

Kaldı ki e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin çok büyük bir kısmının işletmelerinde bilgisayar bulunmamakta, bu işlemin telefon üzerinden yapılması halinde ise hata yapma riski artacaktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle e-Arşiv Fatura Uygulamasının ertelenmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

Gereği için talebimizin Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesini arz ederiz.

Ali Şahin 

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.