Mali Tatilde Cezalı Duruma Düşmemek İçin Dikkat !

Ülkemizde 01.07.2007 tarihinden beri her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil olmak üzere) olan dönem mali tatil olarak uygulanmaktadır.

Haziran ayının son gününün tatil günü olması hâlinde ise mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden itibaren başlamış kabul edilmektedir.
Mali tatil sadece mali konuları ilgilendirmemektedir. Aynı zamanda SGK açısından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ve işlemler açısından da sonuçlar doğurmaktadır. Öyle ki bazı yükümlülüklerde mali tatil bile olsa süresinde yerine getirilmemesi hâlinde idari para cezaları uygulanmaktadır.
 

Mali Tatil sürecinde SGK’ya gönderilmesi gereken bildirge ve belgelerde sürenin hesabı
 
Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereğince mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu kanun kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5.  günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır. Bu doğrultuda mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerdeki son tarih 25 Temmuz tarihi olduğundan, 21 ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz (dâhil) yerine getirilmiş olması durumunda yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecektir.
Bu bağlamda haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin son verilmesi gereken tarih tatile denk gelmemesi durumunda takip eden ayın 23’ü olmasına rağmen, Mali Tatil Kanununa istinaden, mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ereceği kabul edildiğinden, söz konusu belgenin 25 Temmuz tarihinde verilmesi hâlinde yasal süresi içinde verildiği kabul edilecektir.

Diğer yandan Mali Tatil Kanununda; son günü malî tatile rastlayan sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı belirtilmiş olup söz konusu hükme istinaden 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler mali tatili izleyen 7. gün sonuna kadar yerine getirilirse yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

Örneğin  04/07/2019 tarihinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan bir iş yerinde iş yeri bildirgesinin en geç aynı tarihte verilmesi gerekmekte ise de, bu tarihin 1 ila 20 Temmuz tarihleri arasına denk gelmesi dolayısıyla mali tatil süresine rastlaması nedeniyle “son günü malî tatile rastlayan sürelerin tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılması gerektiğine ilişkin uygulama aynen devam ettiğinden iş yeri bildirgesinin 27/7/2019 (dâhil) tarihine kadar verilmesi hâlinde yasal süresi içinde verildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Mali tatil içinde bir işçinin 05.07.2019 tarihinde çalışmaya başlayacak olduğunu varsayalım. Bu durumda sigortalının işe giriş bildirgesinin her ne kadar 04.07.2019 tarihinde e-Sigorta yoluyla verilmesi gerekmekte ise de bu sürenin mali tatil olması nedeniyle 27.7.2019 tarihi saat 23.59’a kadar verilmesi hâlinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
Belirtilen sürelerin geçirilmesi hâlinde SGK her bir belge için ayrı ayrı idari para cezası uygulayacaktır.
 
İş kazası ve meslek hastalığı hâlinde mali tatil yok
 
İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri Mali Tatil Kanununda sayılan ertelenen süreler dışında tutulduğundan, iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminin son gününün mali tatile denk gelmesi durumunda belirtilen süreler uzamayacaktır. Bu durumda mali tatile denk gelen iş kazası ve meslek hastalığı olayları da 3 iş günü içinde kuruma e-Bildirim programı üzerinden bildirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde SGK’ya gönderilmesi gereken sigortalı hesap fişi, istirahatli sigortalılar için yapılması gereken iş yerinde çalışmadığına dair çalışmazlık bildirimleri Mali Tatil Kanunu kapsamı dışında bulunmaktadır.

SGK Müfettişleri tarafından yapılan iş kazası ve meslek hastalıkları teftişleri de Mali Tatil Kanunu kapsamı dışında bulunmaktadır. Bu nedenle belirtilen belgelerin süresinde gönderilmemesi, iş kazası ve meslek hastalıkları teftişlerinde kayıt ve belgelerin mali tatil gerekçe gösterilerek geç ibraz edilmesi hâlinde idari para cezası ile karşı karşıya kalınacaktır.

İsa Karakaş

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.