E-Arşiv Faturaya Geçecek Mükellefler İçin Son Uyarı

Gelir İdaresi Başkanlığı eFatura sitesinde 1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler için uyarıda bulundu.

509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıda sayılan mükelleflerin, 01.01.2020 tarihine kadar gerekli hazırlıklarını yaparak e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir. 

  •  İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,
  •  01.01.2020 tarihine kadar e-fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dahil olan/olacak olan mükellefler,
  •  Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları.

Söz konusu tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-fatura olarak, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv fatura olarak düzenlemeleri zorunludur. E-Arşiv fatura olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (VUK’un 232. maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında VUK Madde 353/1’de öngörülen cezai hükümler uygulanması, belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için (2019 yılı için 290 TL’den az olmamak üzere) bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası söz konusu olacaktır.

509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile e-Arşiv fatura uygulamasından yararlanma yöntemlerine Gelir İdaresi Başkanlığı Portal (GİB Portal) uygulaması da eklenerek, mükelleflere işletme büyüklüklerine uygun olarak kullanabilecekleri toplam üç yöntem sunulmuş olmaktadır. Bu kapsamda mükellefler e-Arşiv fatura uygulamasından kendi isteklerine uygun olarak; 

  •  Başkanlık tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan e-Arşiv Portalı ile (GİB PORTAL YÖNTEMİ),
  •  Kendi bilgi işlem sistemlerinin doğrudan entegrasyon yoluyla (DOĞRUDAN ENTEGRASYON YÖNTEMİ),
  •  Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla (ÖZEL ENTEGRATÖR YÖNTEMİ),

yöntemlerinden birini seçerek yararlanabileceklerdir.

Mükellefler e-Arşiv fatura uygulamasından, hali hazırda e-fatura uygulamasından yararlandıkları yöntem dışında başka bir yöntem de uygulayabilecekleri gibi, e-fatura uygulamasından özel entegratör vasıtasıyla yararlananlar; istemeleri halinde farklı bir ya da birden çok özel entegratör vasıtasıyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan GİB Portal yöntemi ile de yararlanabileceklerdir.

Uygulamadan özel entegratör yöntemi ile yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla yararlanacak olanlar posta yoluyla, GİB PORTAL yöntemi ile yararlanacakların ise https://ebelge.gib.gov.tr/ dosyalar/kilavuzlar/eArsiv_Portal_Basvuru.pdf linkinde yer alan dokümanda açıklandığı şekilde başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde fatura düzenleme süreçlerinde cezai bir durumla karşılaşılmaması için 01.01.2020 tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin gerekli başvuru ve hazırlıklarını yaparak uygulamaya dahil olması önem arz etmektedir.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.