2020 Asgari Ücrete Bağlı Değişen Parametreler

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

01/01/2020 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılan ve brüt günlük 98,10.-TL Aylık 2.943,00 TL, net 2.324,70.-TL olarak açıklanan asgari ücrete bağlı olarak değişen ve alınan primler ile verilen gelir, aylık ve ödeneklere esas olan rakamlar yeniden belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI PARAMETLER:

1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları;

Özel sektörde:

Günlük kazanç alt sınırı

98,10 TL

Aylık kazanç alt sınırı

2.943,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı

735,75 TL

Aylık kazanç üst sınırı

22.072,50 TL

 

Sigorta Primi işçi payı

:

412,02 TL

İşsizlik Sigortası işçi payı

:

29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı

:

2.501,55 TL

Gelir Vergisi

:

375,23 TL

Damga Vergisi

:

22,34 TL

Kesintiler Toplamı

:

839,02 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve çocuksuz)

:

220,73 TL

Net Ücret

:

2.324,70 TL

 

Kamu sektöründe:

15/12/2019 - 14/1/2020 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2019-31.12.2019 dönemi için: 85,28 TL x 16 gün = 1.364,48 TL
01.01.2020-14.01.2020 dönemi için : 98,10 TL x 14 gün = 1.373,40 TL
15/12/2019-14/1/2020 dönemi için    : 1.364,48 TL + 1.373,40 TL = 2.737,88 TL

15/12/2019 - 14/1/2020 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

15.12.2019-31.12.2019 dönemi için: 639,60 TL x 16 gün = 10.233,60 TL
01.01.2020-14.01.2020 dönemi için: 735,75 TL x 14 gün = 10.300,50 TL
15/12/2019-14/1/2020 dönemi için : 10.233,60 TL + 10.300,50 TL = 20.534,10 TL

15/1/ 2020 ila 14/12/2020 tarihleri arasında ve diğer dönemlerde Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarları;

Aylık kazanç alt sınırı

2.943,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı

22.072,50 TL


Çırak ve öğrenciler için;

a) Özel ve Kamu sektörü için:

Günlük kazanç tutarı

49,05 TL

Aylık kazanç tutarı

1.471,5 TL

15/12/2019 - 14/1/2020 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2019 - 14/1/2020 dönemi için;

15.12.2019-31.12.2019 dönemi için  : 42,64 TL x 16 gün = 682,24 TL
01.01.2020-14.01.2020 dönemi için  : 49,05 TL x 14 gün = 686,70 TL
15/12/2019-14/1/2020 devresi için    : 682,24 TL + 686,70 TL = 1.368,94 TL

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, bursiyer ve kursiyerlerin Prime Esas Kazanç Tutarları;

a) Özel ve Kamu sektörü için;

Günlük kazanç tutarı

98,10 TL

Aylık kazanç tutarı

2.943,00 TL

15/12/2019 - 14/1/2020 dönemi için hesaplama ayın ilk yarısı için 2019 yılı asgari ücretine göre, ikinci yarısı için 2020 yılı asgari ücretine göre hesaplandığından farklılık arz etmektedir.

15/12/2019 - 14/1/2020 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

15.12.2019-31.12.2020 dönemi için: 85,28 TL x 16 gün = 1.364,48 TL
01.01.2020-14.01.2020 dönemi için : 98,10 TL x 14 gün = 1.373,40 TL
15/12/2019-14/1/2020 dönemi için     : 1.364,48 TL + 1.373,40 TL = 2.737,88 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarlarından istisna olan yemek parası, çocuk ve aile yardımı tutarları;

2020 Yemek parası:
98,10 TL x %6 = 5,89 TL(Günlük)

2020 Çocuk yardımı:
2.943,00 TL x %2 = 58,86 TL (Aylık)

2020 Aile yardımı:
2.943,00 TL x %10 = 29,43 TL (Aylık)

5510 sayılı Yasanın 5/g kapsamındaki sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Günlük kazanç alt sınırı :    98,10 TL 
Aylık kazanç alt sınırı    :  2.943,00 TL
Günlük kazanç üst sınırı :  294,3 TL
Aylık kazanç üst sınırı   : 8.829,00 TL(3 kat)

5510 sayılı Yasanın Ek 5’inci maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;
Bu sigortalılar %34,5 üzerinden prim ödemektedirler.

Günlük kazanç alt sınırı : 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL, Prim Tutarı: 913,80 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75TLx27=19.865,25, TL Prim Tutarı:6.853,51TL


5510 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine tabi sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL, Prim Tutarı:860,83 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75TLx27=19.865,25 TL, Prim Tutarı:6.45621 TL

İşsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler; Bunlar %35,5 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL Prim Tutarı: 940,29 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75TLx27=19.865,25TL, Prim Tutarı:7.052,16 TL

2020 İsteğe bağlı sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları;

Sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler; Bunlar %20 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.943,00 TL
Prim Tutarı:588,6 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 735,75 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL
Prim Tutarı:4.414,50 TL

Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;
İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; Bunlar %32 üzerinden prim ödeyeceklerdir.

Günlük kazanç alt sınırı:98,10 TL   
Aylık kazanç alt sınırı: 2.943,00 TL
Prim Tutarı:941,76 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 735,75 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL
Prim Tutarı:7.063,20 TL


İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler; Bunlar %35 üzerinden prim ödeyeceklerdir,

Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.943,00 TL
Prim Tutarı:1.030,05 TL
Günlük kazanç üst sınırı:735,75 TL
Aylık kazanç üst sınırı: 22.072,50 TL
Prim Tutarı:7.725,38 TL

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların Prime Esas Kazanç Tutarı;

Bunların prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gün ve prim oranı %32,5 dur. 98,10 TL x 15 x= 1.471,50 TL, Prim Tutarı:478,24 TL

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

- (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların, Bunların prim oranları %34,5 dur.
Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL 
Aylık kazanç alt sınırı    : 2.943,00 TL
Prim Tutarı:1.015,34 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 735,75 TL 
Aylık kazanç üst sınırı   : 22.072,50 TL
Prim Tutarı:7.615,01 TL

- (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,
Günlük kazanç alt sınırı: 98,10 TL x 27 = 2.648,70 TL, Prim Tutarı: 913,80 TL
Günlük kazanç üst sınırına göre:735,75TLx27=19.865,25 TL, Prim Tutarı: 6.853,51TL

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13’üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
2.943,00 x %3 = 88,29 TL
olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.943,00 TL x 2 = 5.886,00 TL x %12 = 706,32 TL,
olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

2.943,00 TL / 3 = 981,00 TL x %12 = 117,72 TL
olacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;
2.943,00 TL x %6 = 176,58 TL
olacaktır.

Hizmet borçlandırılmasına esas tutar;

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı : 98,10 TL x % 32 = 31,39,15 L
Üst sınırı : 735,75 TL x % 32= 235,44 TL,
olarak esas alınacaktır.

Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar; Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı : 98,10 TL x % 45 = 44,15 L
Üst sınırı : 735,75 TL x % 45 = 331,09 TL,
olarak esas alınacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneklerine esas günlük kazanç alt sınırı;
Günlük 98,10 TL

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;
Günlük 49,05 TL hesaplanacaktır.

2020 İdari para cezaları;
1/1/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.943,00 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin yuvarlaması;

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla bu yazıda, yapılan hesaplamaların sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü basamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşa tamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.