2020 İş Kanununa Göre Kesilecek Para Cezaları

2020 Yılında İş Kanuna Göre Kesilecek İdari Para Cezaları Güncellendi... 2020 Yılın İş Kanununa Göre Kesilecek İdari Para Cezaları listesi aşağıdadır.

 

İŞ KANUNU’NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI (2020)

SIRA NO

KANUN
MADDESİ

CEZA MADDESİ

FİİL

2020

AÇIKLAMA

1

3

98

İşyerinin açılışını muvazaalı olarak bildirmek

31.905,12 TL

İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.

2

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine
aykırı davranmak

268,45 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

3

7

99/a

Geçici İş İlişkisine ilişkin
yükümlülüklere uymamak

448,64 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

4

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi
düzenlememek

448,64 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

5

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma hükümlerine
aykırı davranmak

448,64 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

6

28

99/c

İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi
vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak

448,64 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

7

7

99/2

İşletmenin ortalama ve hizmet
üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulması gerektirecek ölçüde ve öngörülmeyen şekilde artması halinde yapılacak geçici iş ilişkisine aykırı davranmak

1.795,80 TL

Bu durumda her işçi için

8

29

100

Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)

1.050,53 TL

İşten çıkarılan her İşçi İçin

9

10

30

32

101

102/a

Özürlü ve Eski Hükümlü
Çalıştırmamak

Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek

3.983,85 TL

289,29 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve
çalıştırılmayan her ay için

Bu durumda olan her İşçi ve her ay için

11

32

102/a

Ücret,prim,ikramiye ve bu
nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek

289,29 TL

Bu durumda olan her İşçi ve her ay için

12

37

102/b

Ücret hesap pusulası
düzenlememek

1.050,51 TL

 

13

38

102/b

vermek veya kesintinin sebep ve
hesabını bildirmemek

1.050,51 TL

 

14

39

102/a

Asgari ücret ödememek ve eksik
ödemek

289,29 TL

Bu durumda olan her işçi ve her ay için

15

41

102/c

Fazla çalışma ücretini ödememek veya işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde vermemek veya işçinin onayını almadan fazla çalışma yaptırmak

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

16

52

102/b

Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek

1.050,51 TL

 

17

56

103

Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı
şekilde bölmek,

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

18

57

103

İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

19

59

103

Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık
izin ücreti ödememek

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

20

60

103

Yıllık izin yönetmeliğinin esas
usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

21

63

104

Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak

2.810,76 TL

 

22

64

104

Telafi çalışması usullerine
uymamak

511,16 TL

Bu durumdaki her İşçi İçin

23

68

104

Ara dinlenmesini uygulamamak

2.810,76 TL

 

24

69

104

İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla
çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

2.810,76 TL

 

25

71

104

Çocukları çalıştırma yaşına ve
çalıştırma yasağına aykırı davranmak

2.810,76 TL

 

26

72

104

Yer ve sualtında çalıştırma
yasağına uymamak

2.810,76 TL

 

27

28

73

74

104

104

Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek

Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

2.810,76 TL

2.810,76 TL

 

29

75

104

İşçi Özlük dosyasını
düzenlememek

2.810,76 TL

 

30

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin
yönetmeliklere muhalefet etmek

2.810,76 TL

 

31

90

106

Bu Kanunun 90 ıncı
maddesinde öngörülen izni almadan faaliyet gösteren işverene

2.810,76 TL

 

32

92/2

107/1‐a

Çağrıldıkları zaman gelmemek,
ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1. Fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

25.524,83 TL

 

33

96/1

107/ 1‐b

İfade ve bilgilerine başvurulan
işçilere işverenlerce telkinlerde veya kötü davranışlarda bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama ve yahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak

25.524,83 TL

 

34

 

107/2

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

25.524,83 TL

 

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.