2020 İŞKUR İdari Para Cezaları Güncellendi

İşkur tarafından 2020 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları Güncellendi.

2020 Yılında İŞKUR Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezalarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

SIRA NO

KANUN

CEZA MADDESİ

AÇIKLAMA

2020ILI CEZA
MİKTARLARI

AÇIKLAMA

1

4857

101

ÖZEL SEKTÖRDE
Özürlü çalıştırmamak

3.983,85 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.

2

4857

101

KAMUDA
Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak

3.983,85 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay
için uygulanır.

3

4904

20/a‐1

Kurumdan izin almadan iş ve işçi
bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere

30.333,65 TL

 

4

4904

20/a‐2

fiilin tekrarı hâlinde

60.667,29 TL

 

5

4904

20/a‐3

bu kapsamda hizmet alan
işverenlere

15.166,82 TL

 

6

4904

20/b‐1

Kurumdan izin almamasına
veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere

75.834,12 TL

 

12

4904

20/b‐2

fiilin tekrarı hâlinde

166.835,06 TL

 

13

4904

20/b‐3

bu kapsamda hizmet alan
işverenlere

30.333,65 TL

 

14

4904

20/c

İş arayanlardan ücret alan
veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere

30.333,65 TL

 

15

4904

20/d

19 uncu maddenin dördüncü
fıkrasında yer alan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı

7.584,02 TL

 

16

4904

20/e

Ek teminat vermeyen özel
istihdam bürolarına

1.516,31 TL

 

17

4904

20/f

Kurumdan izin almadan
aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere ayrı ayrı

4.550,17 TL

 

18

4904

20/g‐1

Kurumdan izin almadan
kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götüren gerçek ve tüzel kişilere

75.834,12 TL

 

19

4904

20/g‐2

Kuruma onaylatılmayan her
bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına

1.516,31 TL

 

20

4904

20/h

Kurumdan izin almadan
yurtdışına işçi götürmek içinilan veren gerçek veya tüzel kişilere

7.534,99 TL

 

21

4904

20/i

Kurum tarafından istenilen
rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere

4.550,16 TL

 

22

4904

20/j

Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına

30.333,65 TL

 

23

4904

20/k

İş arayanlara ve açık işlere
ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına

75.834,12 TL

 

24

4904

20/l

Kurumdan izin almadan veya
izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara

15.166,82 TL

 

25

4904

20/m

Tarım işçileri ile sözleşme
imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için

758,77 TL

 

26

4904

20/n‐1

Kurum aracılığı olmaksızın
sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için

30.333,65 TL

 

27

4904

20/n‐2

geçici işçi istihdam eden kamu
kurum ve kuruluşlarına ise her bir işçi için

15.166,82 TL

 

28

4904

20/o

Kurum aracılığı olmaksızın işçi
istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir işçi için

1.560,44 TL

 

29

4904

20/p

iş ilanlarını Kurumdan
izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için

7.584,02 TL

 

30

4904

20/r

Kurum adını veya
kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere

75.834,12 TL

 

31

4904

20/s

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir
işçi için

30.333,65 TL

 

 

 

 

 

 

 

(*)2019 Yılında Uygulanacak olan Yeniden Değerleme Oranı : % 23.73

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar


  • KullanıcıResmi

    Anonim

    16.09.2020 01:21

    2 haftalık sigortam yatıyordu işten çıkardı isteri napabilirim şikayet edersem ne olur