Esnafın İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir ?

Bağ-Kurluların işsizlik sigortası kapsamına alınması amacıyla 6824 Sayılı Torba Kanun ile birlikte Esnaflar için de işsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler getirildi.

Esasen 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6824 sayılı Kanunla Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuş ve 1 Ocak 2018 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2020’ye ertelenmişti.

6824 Sayılı Torba Kanunla Esnaf Ahilik Sandığının gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, öngörülen ödemelerde bulunmak üzere Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur.

İŞKUR tarafından aşağıda belirtilen ödemeler yapılacak ve hizmetler sağlanacak:

a) Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği,

b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri,

c) Yeni bir iş bulma,

d) Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar.

Söz konusu düzenlemenin amacı sigortalıların faaliyetlerinin sona ermesinden itibaren yeterli sigorta primi ödenmiş gün sayılarının bulunması halinde maddi kayıplarını azaltabilecek bir ödenek sağlanmaktır.

ESNAF İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NE KADAR PRİM ÖDENECEK

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Bu madde kapsamına giren ve hâlen faaliyette olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar.

Esnaf Ahilik Sandığı primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınır. Söz konusu primlerin tahsil edilmesinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sorumludur.

Alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamayacak. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmeyecek. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilecek.

ESNAFIN İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği (4/b sigortalısı olan kişiler için işsizlik ödeneği), sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının %40’ı olarak uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyecek.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün, 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilecek.

İşyeri kapatan veya İflas edenler Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği almaya hak kazanacak.

Resul Kurt

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.