Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinde Ücret Gizliliği

Çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergileri Maliyeye Muhtasar Beyanname ile bildirilirken, Sosyal Güvenlik primleri ise SGK ya aylık prim hizmet belgesi ile bildirilmektedir.

Üç yılı aşkın süredir başta SMMM, YMM meslek mensupları ile insan kaynakları yönetici ve çalışanlarının gündeminde olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde artık tünelin ucu göründü. Daha önce birkaç kez ertelenen uygulama bu sefer Ocak 2020 dönemi itibariyle hayata geçirildi.

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, kayıtdışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması, birden fazla işverende çalışıp beyanı eksik veya hiç yapmayanların tespiti ve önlem alınması, birden fazla işyerinden AGİ alınmasının önlenmesi ve engelli raporu olsa da engelli vergi indirim belgesi olmadan vergiden indirim yapılanları tespiti gibi gerekçeleriyle her iki kuruma yapılan bildirimin tek belgede toplanması amacıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistemine geçiliyor.

Tartışma konusu olan ücret gizliliğinin sağlanması için Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu 122 Sayılı Sirküleri, 14.01.2020 tarihinde gelir idaresi başkanlığınca yayınladı.
Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni elektronik gönderebilmeleri mümkün kılınmıştır. Bu bildirim mükellefin mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kendisine verilecek bir kullanıcı kodu, parola ve şifre ile olacaktır. Bu şekilde, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yoluyla hem ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerinin matrahları, hem de 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları bildirilecektir. Bildirimde 1003B kodlu Beyanname kullanılacaktır.

İşverenler, 1003A ve 1003B beyanname kodları ile bildirim yapabilecek olup, 1003B beyanname kodu ile Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi sadece ücret gizliliğini sağlamak isteyen ve talepte bulunan işverenlere sağlanacak. Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecekler.

Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ebeyanname.gib.gov.tr/ internet adresinden görüntülenebilecektir.

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formunu (Ek-1) doldurularak işverenlerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde, Ücret Gizliliğinin Sağlanmasına İlişkin 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Diğer taraftan, 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni elektronik ortamda gönderebilmek için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerden merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunanlara, şubelerine ait 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek.

Resul Kurt

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.