Deprem Bölgesinde Mazeret İzni Hakkında

Deprem sonucu hayatını kaybeden /yaralanalar için il içinden ve il dışından, yakınlarının cenazesi, hastanelerde iseler yaralananları ziyaret etmek, durumlarını öğrenmek için çeşitli illerden çalışanlar Elazığ, Malatya il/ilçelerine işverenlerinden /kamu kurumlarından izin alarak gitmiştir.

Bu izinler ücretli mi ya da ücretsiz mi olacağı yönünde insani boyutu ele alındığında bir çok işveren ücret kesintisi yapmayacaktır.
 

Ülkemizde kanunlar hazırlanırken, doğal afetlerden dolayı Medeni Kanununa göre üst ve alt soylar için alınacak izinler konusunda ”Çalışma Hayatında” yapıcı kanunlara yer verilmezken, kurumsal ve sendikalı işyerleri dışında da sözleşmelerde yer verilememiştir.

4857/Ek Madde 2 Mazeret İzinleri
İşçi evlenmesi,
Evlat edinirse,
Ana, baba, eşi, kardeşi ve çocuğu ölümü 3 gün
Eşinin doğum yapması halinde 5 gün,

Yüzde 70 oranında engelli çocuğu, sürekli hastalığı olan hastalık raporu ile çalışan anne ve babaya sadece bir tanesi kullanmak üzere 1 yıl içinde toptan ya da bölümler halinde 10 güne kadar, yukarıda yazılı izinler dahil olmak üzere ücretli mazeret izni verilir.

Bu durumda ölüm var ise 3 gün ya da ağır bir hastalık oluşursa 10 güne kadar izin kullanabilecektir.

Basın çalışanları için mazeret izni:
Gazeteci, çocuğu dünyaya geldiği zaman üç;
eşi veya çocuğu, anası veya babası öldüğü zaman dört;
çocuğu evlendiği, kardeşi, büyük anne veya büyük babası veya torunu öldüğü zamanlar iki gün olağanüstü ücretli izine hak kazanır. Bu izinler senelik izinden sayılmaz.
Bu durumda Basın İş Kanununa tabi olanlar için 4 gün, büyükanne ve babası için iki gün izin kullanabiliyor.

657 sayılı kanunda mazeret izni:
Eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. İznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine 18 aya kadar aylıksız izin verilebilir.

Çalışma hayatında doğal afetlerde ölüm hastalık halinde mazeret izini kanun kapsamına alınabilir mi?

Özellikle çalışma hayatını düzenleyen kanunlara atıf yapılmak üzere geneli ilgilendiren 4857 sayılı kanuna yasal bir düzenleme konulmak üzere, doğal afetlerle birlikte, yangın ve maden kazaları dahil olmak üzere Medeni Kanuna göre üst ve alt soy yakınları için makul sürelerde ücretli mazeret izinleri kullandırılması esasına yer verilmelidir.

Elazığ Depremi ile birlikte hayatını kaybedenlere Allah’tan (cc) rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. 

Vedat İlki

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.