Emekli Maaşı veya İş göremezlik Gelirine Haciz Mümkün mü ?

Günümüz koşullarında ödeme güçlüğüne düşüldüğü zaman icra takibine uğranılıyor ki bu bilinen bir gerçek.

Ödeme güçlüğü çeken veya icra takibiyle karşılaşan aynı zamanda SGK’dan ödenek, iş göremezlik geliri veya emekli aylığı alıyorsa ne olacak?

Bu hususa da yasal dayanaklarıyla birlikte açıklık getirelim.

SGK Alacaklarında Durum

Öncelikle SGK’nın prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarından dolayı sigortalı veya emeklilerin ödenek, gelir ve emekli aylıklarının haczedilmesi suretiyle tahsil edilmesi mümkün bulunuyor.

Bir diğer ifadeyle SGK kendi alacağı durumundaki sigorta primini tahsil edebilmek ve bunun için de haciz koyabilmek için emekli aylığı ödediği kişinin önceden muvafakatini (iznini/onayını) almak zorunda sayılmıyor.

Örneğin emekli aylığı alan kişinin yanında çalıştırdığı sigortalılarla ilgili olarak ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, gecikme cezası/gecikme zammı borcu varsa, SGK bu kişinin emekli aylığını ilgili kanuna göre haczedebiliyor.

5510 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine göre de, ödenek (geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği, evlenme ödeneği), sürekli iş göremezlik gelirleri, ölüm geliri ve emekli aylıkları, SGK’nın sigorta primi, idari para cezası, gecikme cezası/gecikme zammı alacakları ile nafaka borçları için ilgili sigortalı veya emeklinin muvafakati (izni) olmadan haciz konulabiliyor.

Şayet SGK’nın kendi alacağı olmayan diğer alacaklar söz konusu ise alacaklar için borçlu sigortalı, emekli veya hak sahiplerinin muvafakati olmadan ödenek, gelir ve aylıklarına haciz konulamıyor yani sigortalı, emekli ve hak sahibinin izni olmadan haciz ve icra işlemleri yasaklanmış bulunuyor.

Diğer Alacaklarda Durum

Örneğin kredi borcu olan emeklinin borcu icraya intikal etse de ilgili icra dairesi emekli aylığına haciz koyamayacak, izin arayacaktır.

Emekli veya sigortalının bu izni vermiş olsa bile sonradan bu izinden vazgeçmeleri mümkün bulunuyor. Böylece icra dairesince başlatılan haciz işleminin durdurulması gerekiyor.

Diğer bir ifadeyle üç aydır maaşı kesilen emeklinin bu izinden vazgeçmesi durumunda kesintinin durması gerekiyor.

Ayrıca bilinmesi gerekiyor ki sigortalı veya emekli haciz işlemine izin verdiğinde sürekli iş göremezlik geliri ve emekli aylıklarından her ay için sadece % 25 oranında kesinti yapılabiliyor.

Halil Tezel

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.