2019 Yılında Elde Edilen Mesken Kira Gelirinin Beyan Esasları

Mesken ve işyeri kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı olan veya ilk defa mükellefiyet kaydı açtıracak olan gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, 2019 yılında elde ettikleri ve beyan edilmesi gereken mesken/işyeri kira gelirleri için 1-31 Mart 2020 tarihlerinde yıllık beyanname vereceklerdir.

Aşağıdaki tabloda 2019 yılında elde edildiği varsayılan bazı mesken kira gelirlerine 305 seri no.lu GVGT ile belirlenen 5.400 TL’lik mesken istisnası uygulanmış ve kalan tutara %15 götürü gider indirimi yapılmıştır. Ayrıca, beyan edilen gelir tutarından GVK’nın 89. maddesine göre indirim konusu yapılacak (eğitim ve sağlık harcaması, şahıs ve hayat sigorta prim ödemesi, bağış ve yardımlar gibi) bir unsur olmadığı varsayılmıştır. 64 seri no.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2020 tarihinden itibaren verilecek Gelir Vergisi Beyannamesi için ödenecek Damga Vergisi tutarı 89,10 TL’dir.

 

Mesken Kira Geliri Mesken İstisnası Kalan Götürü Gider %15 Safi İrat İndirimler (GVK 89) Vergiye Tabi Gelir Hesaplanan Gelir Vergisi Ödenecek Gelir Vergisi Damga Vergisi
5.400 5.400 Yok

GVK'nın 21. maddesine göre mesken istisnasının altındaki tutarlar beyan edilmeyecektir.

6.000 5.400 600 90 510 Yok 510 76,50 76,50 89,10
6.500 5.400 1.100 165 935 Yok 935 140,25 140,25 89,10
7.000 5.400 1.600 240 1.360 Yok 1.360 204,00 204,00 89,10
7.500 5.400 2.100 315 1.785 Yok 1.785 267,75 267,75 89,10
8.000 5.400 2.600 390 2.210 Yok 2.210 331,50 331,50 89,10
8.500 5.400 3.100 465 2.635 Yok 2.635 395,25 395,25 89,10
9.000 5.400 3.600 540 3.060 Yok 3.060 459,00 459,00 89,10
9.500 5.400 4.100 615 3.485 Yok 3.485 522,75 522,75 89,10
10.000 5.400 4.600 690 3.910 Yok 3.910 586,50 586,50 89,10
12.000 5.400 6.600 990 5.610 Yok 5.610 841,50 841,50 89,10
15.000 5.400 9.600 1.440 8.160 Yok 8.160 1.224,00 1.224,00 89,10
18.000 5.400 12.600 1.890 10.710 Yok 10.710 1.606,50 1.606,50 89,10
20.000 5.400 14.600 2.190 12.410 Yok 12.410 1.861,50 1.861,50 89,10
25.000 5.400 19.600 2.940 16.660 Yok 16.660 2.499,00 2.499,00 89,10
30.000 5.400 24.600 3.690 20.910 Yok 20.910 3.282,00 3.282,00 89,10
35.000 5.400 29.600 4.440 25.160 Yok 25.160 4.132,00 4.132,00 89,10
40.000 5.400 34.600 5.190 29.410 Yok 29.410 4.982,00 4.982,00 89,10
45.000 5.400 39.600 5.940 33.660 Yok 33.660 5.832,00 5.832,00 89,10
50.000 5.400 44.600 6.690 37.910 Yok 37.910 6.682,00 6.682,00 89,10
60.000 5.400 54.600 8.190 46.410 Yok 46.410 8.830,70 8.830,70 89,10
70.000 5.400 64.600 9.690 54.910 Yok 54.910 11.257,70 11.257,70 89,10
80.000 5.400 74.600 11.190 63.410 Yok 63.410 13.420,70 13.420,70 89,10
100.000 5.400 94.600 14.190 80.410 Yok 80.410 18.010,70 18.010,70 89,10
148.000 5.400 142.600 21.390 121.210 Yok 121.210 30.883,50 30.883,50 89,10
150.000 Yok 150.000 22.500 127.500 Yok 127.500 33.085,00 33.085,00 89,10
250.000 Yok 250.000 37.500 212.500 Yok 212.500 62.835,00 62.835,00 89,10
500.000 Yok 500.000 75.000 425.000 Yok 425.000 137.210,00 137.210,00 89,10
750.000 Yok 750.000 112.500 637.500 Yok 637.500 218.460,00 218.460,00 89,10

Gelir Vergisi Beyannamesinin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine elden, postayla veya internet ortamında Hazır Beyan Sistemini kullanılarak verilmesi mümkün bulunmaktadır. 2019 yılına ilişkin beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan tam mükelleflerden 2019 yılında elde ettiği konut (mesken) kira geliri, 5.400 TL’lik istisna tutarını aşanlar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vereceklerdir.  Mesken istisna tutarının üzerinde kira geliri olanların toplam kira gelirinden mesken istisna tutarı düşülmek suretiyle vergilendirme yapılacaktır. Ancak, yıllık mesken istisna tutarının altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Mesken kira gelirinde istisna tutarının altında kalan ve işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırının altında kalan kira gelirleri için Mart/2020 ayında yıllık beyanname verilmeyecektir. İlk defa mükellef olanların mükellefiyete giriş işlemleri, verdikleri ilk beyannameler üzerine vergi dairesi tarafından yapılmaktadır. Dar mükellefler ise tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan gayrimenkul sermaye iratları için Yıllık Beyanname vermeyecek, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde ise bu gelirleri beyannameye dahil etmeyeceklerdir. Dolayısıyla, dar mükellefler tarafından 2019 yılında tevkifata tabi işyeri kira geliri için yıllık beyanname verilmeyecek, ancak tevkifatsız olarak elde edilen mesken kira geliri tutarı 5.400 TL’lik istisna tutarını aşarsa yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar mesken istisnasından faydalanamazlar. Dolayısıyla, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile beyan eden bir mükellefin mesken kira gelirinin de olması durumunda; mükellefin mesken istisnasından yararlanamayacak olması nedeniyle, mesken kira geliri mesken istisnası tutarının (2019 yılı için 5.400 TL’nin) altında kalsa dahi beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, GVK’nın 21. maddesinde yer alan hükme göre; istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı GVK’nın 103. maddede yazılı vergi tarifesinin 3. diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2019 yılı için 148.000 TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

07.12.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunla 193 sayılı GVK’nın 103. maddesinde yer alan vergi tarifesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yeni vergi tarifesi ücret gelirleri hariç 1/1/2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere Kanunun yayım tarihinde (07.12.2019) yürürlüğe girmiştir.

Gelir vergisine tabi gelirler;
18.000 TL’ye kadar %15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası
%27
500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde
500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası
%35
500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret   gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası %40
oranında vergilendirilir.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.