İşte Vergide Beyan Dönemi Başlıyor !

Beyan esasına dayanan gelir ve kurumlar vergisinde, 2019 yılında elde edilen kazanç ve iratların beyanı Şubat, Mart ve Nisan/2020 aylarında yapılacak. Yıllık beyanname verilmeyen 2020 yılında ödenecek diğer ücret gelirlerinin hesaplanması da Şubat ayında yapılmaktadır.

Basit Usulde Ticari Kazanç Sahiplerinde Yıllık Beyanname Verilmesi

• 1 Şubat 2020-29 Şubat 2020 (Resmi tatil nedeniyle son gün 02/03/2020) döneminde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2019 yılına ilişkin gelir vergisi beyanı ve 1. taksit ödemesi yapılacaktır.
• 01/06/2020-30/06/2020 döneminde basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2019 yılına ilişkin gelir vergisi 2. taksit ödemesi yapılacaktır.

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden göndereceklerdir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer Ücret Gelirlerinin Vergi Dairesince Tarh ve Tahakkuk Edilmesi

• 1 Şubat 2020-29 Şubat 2020 (Resmi tatil nedeniyle son gün 02/03/2020) döneminde, diğer ücretlerin gelir vergisinin idarece tarhı ve 1. taksit ödemesi yapılacaktır.
01/08/2020-31/08/2020 döneminde, diğer ücretlerin gelir vergisi 2. taksit ödemesi yapılacaktır.
• Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi işveren adına tarh edilecek ve vergi cezası da aynı işveren adına kesilerek tahsil edilecektir. Vergi Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı da yanında çalıştığı işverenden tahsil edilecektir. 

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (Basit Usul Hariç) Yıllık Beyanname Verilmesi

• 1 Mart 2020-31 Mart 2020 döneminde, 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve 1. taksit ödemesi yapılacaktır.
• 01/07/2020-31/07/2020 (resmi tatil nedeniyle son gün 04/08/2020) döneminde, 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi 2. taksit ödemesi yapılacaktır.
• 01/11/2020-30/11/2020 döneminde, 2019 yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, toplam gelir içindeki zirai kazançları %75 ve daha yüksek oranda olanlar için 1. taksit ödemesi yapılacaktır.
• 01/12/2020-31/12/2020 döneminde, 2019 yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, toplam gelir içindeki zirai kazançları %75 ve daha yüksek oranda olanlar için 2. taksit ödemesi yapılacaktır.
• 01/03/2020-31/03/2020 döneminde, GVK geçici 67. madde kapsamında ihtiyari beyannamenin verilmesi.

Gelirleri; ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin, Gelir Vergisi Beyannamesini önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu sistem olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden vermeleri mümkün bulunmaktadır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

1 Nisan 2020-30 Nisan 2020 döneminde, 2019 yılına ilişkin kurumlar vergisinin beyanı ve ödemesi yapılacaktır.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.