2020 Yılı Temizlikçi, Bakıcı SGK Primleri

Evde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik işleri, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılmasını, SGK ev hizmeti işlerinden saymaktadır.

Belirtilen işler için evde hizmetli çalıştırmada başta SGK’ya ödenecek prim maliyetleri olmak üzere yükümlülük ve sorumluluklar çalıştırılacak kişinin emekli ve yabancı olup olmadığı ile özelikle çalışma süresi önem taşımaktadır. Bu yazımızda 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında asgari ücret baz alınarak ödenecek en düşük prim maliyetleri karşılaştırılmıştır.

10 gün ve üzerinde hizmetçi çalıştırmanın maliyeti
 
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri prim tutarları bu  sigortalılara ödenecek ücretlere göre değişmektedir. Ödenecek en düşük ücret asgari ücretten daha az olmayacağından 2020 yılı asgari ücreti baz alındığında; 

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 98,10 x 10 x % 37,5 = 367,88 TL,
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıranlar ise 98,10 x 30 x % 37,5 = 1,103,63 TL,

SGK primi ödeyeceklerdir. Bu tutarlara ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahildir. 10 gün ve üzeri ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar da SGK teşvik ve indirimlerinden faydalanabilmektedir.
Ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırılacak sigortalı emekli ise ödenecek prim tutarları;                         

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 98,10 x 10 x % 32 = 313,92 TL
Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 98,10 x 30 x % 32 = 941,76 TL tutarında

SGK primi ödeyeceklerdir. Görüldüğü üzere ev hizmetlerinde çalıştırılacak kişi emekli ise daha az prim ödenmesi söz konusu olmaktadır. Keza emekliler işsizlik sigortasına tabi bulunmamaktadır. Bu bağlamda %5,5 oranında daha az prim ödenmektedir.
 
10 günden az sigortalı çalıştıranlar
 
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar sadece %2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemekte olduklarından, 10 gün ve üzeri ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlara göre %35,5 (işsizlik sigortası primi dâhil) oranında daha az prim ödeyeceklerdir. Buna göre asgari ücret üzerinden ödeme yapılması hâlinde;

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 98,10 x % 2 = 1,96 TL
Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 1,96 x 9 = 17,64 TL SGK primi

Ödenmesi gerekecektir. Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ise en az;   98,10 x 30 x % 32,5 = 956,48 TL olacaktır. Ayrıca 10 günden az sigortalı çalıştıranlardan iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi gibi formaliteler istenmemektedir. Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile yapılmaktadır. Form, çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, SGK’ya gönderilecektir. 10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun formda belirtilmesi hâlinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmemektedir.
 
Yabancı hizmetçi çalıştıranlar
 
Yabancıların ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir. Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır.
Buna göre 2020 yılında asgari ücret üzerinden ev hizmetlerinde yabancı uyruklu çalıştıranlar 1,103,63 TL SGK primi ödeyeceklerdir.
Yabancıların çalışma izinlerinin bulunmaması hâlinde SGK’nın uygulayacağı cezalarının haricinde 10.812,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Üstelik bu ceza her ay için katmerli şekilde uygulanmaktadır.

İsa Karakaş

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.