Emzirme Ödeneği ve Süt İzni Nedir ?

5510 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510/ 4-1 (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve kurum, yönetim kurulunca belirlenip bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının yüzde 11,84 olduğu dikkate alındığında, emzirme ödeneği tutarı 2020 yılında 202,00 lira olacaktır.

SÜT PARASI ALMA ŞARTLARI

4/a 1 yıl içinde doğum tarihinden önce 120 gün sigortasının yatırılması gerekir.
4/b çalışanlar içinde 1 yıl içinde 120 gün yanında SGK prim borcu olmaması şartı aranır.
Süt parası için çocuğun sağ olması şarttır.
Süt parası için başvuru yapacak olan sigortalı çalışanlar, bu esnada sigortalı olma durumları sona ererse, işten ayrılırlar, işi bırakma tarihinden itibaren 300 gün içerisinde bebekleri dünyaya gelirse, sigortalı olarak çalışan anne veya baba bebeğin doğum tarihten önce 15 ay süresince en az 120 gün sigorta primi ödenmesi gerekir. Bu şartlara göre emzirme ödeneği verilir.
4/c statüsünde çalışanlara emzirme ödeneği verilmez.

KAÇ AY ÖDENİR/ZAMANAŞIMI NEDİR?

Emzirme ödeneği 1 defa verilir. 5 yıllık zaman aşımını geçiren sigortalılara, zaman aşımı nedeniyle süt parası ödeneğinden yararlanamazlar.
Alo 170 hattını arayarak ödeneğin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.
e-devletten emzirme ödeneğini de sorgulamasını yapabilirsiniz.

SÜT İZNİ NEDİR?

4/a çalışanın süt izni kullanma süresi, günlük 1,5 saat olarak verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 74/7. fıkrası uyarınca da bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağının işçi tarafından belirleneceği hüküm altına alınmış olup, işçinin süt izni kullanması gerektiği halde bu iznin kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan sürenin tespiti ile % 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiği yönünde yargı kararı verilmiştir.

DEVLET MEMURU

657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmü yer almaktadır.

SÜT İZNİ KULLANDIRILMASI HALİNDE İPC VAR MI?

4857 sayılı Kanunla süt izni kullandırılmaması halinde İPC uygulanmaz, fakat çalıştırılması halinde yüzde 50 artırımlı fazla mesai ücreti ödenmezse 2020 yılı için İPC uygulanır.
6331 sayılı Kanuna göre;
26/1-n 30’uncu madde de belirtilen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde çalışan sayısına göre az tehlikeli-tehlikeli-çok tehlikeli olmak üzere İPC uygulanır.

Vedat İlki

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.