509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ

Gelir idaresi Başkanlığının 19/10/2019 tarihinde yayınladığı Elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe göre;

E-Arşiv Faturası / Zorunlu Geçiş Tarihi: 01/01/2020

Mükellef Grupları

 • E-Fatura uygulamasına dahil olanlar
 • İnternet reklamciliğı hizmet aracilar internet uzerinden mal ve hizmet satişi yapanlar

E-Defter Saklama / Zorunlu Geçis Tarihi: 01/01/2020

3 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre E-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

E-Fatura Uygulaması / Zorunlu Geçiş Tarihi: 01/07/2020

Mükellef Grupları

 • 5 milyon ve üzeri brüt satış hasılatını 2018 ve 2019 da sağlayan mükellefler
 • 2020 ve sonrası dönemlerde 5 Milyon ve üzeri brüt satış hasılatını tamamlayan mükellefler takip eden yılın 7. Ayının başından itibaren
 • 1 ve 3 no.lu listedeki malların imali, ithalı ve ana bayi distributor şeklinde pazarlayanlar
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar 

E-irsaliye Uygulaması Zorunlu Geçiş Tarihi: 01/07/2020

Mükellef Grupları

 • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışlan gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • 1 ve 3 no.lu listedeki malların imali, ithali ve ana bayi/ distribütör şeklinde pazarlayanlar
 • 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamındaki ürünlerin imalini gerçekleştiren mükellefler
 • Demir ve çelik (GTIP:72) ile demir veya çelikten eşyalann (GTIP:73) imali, ithal veya ihracı faaliyetindekiler
 • Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar

E-Serbest Meslek Makbuzu / Zorunlu Geçiş Tarihi: 01/06/2020

Mükellef Grupları

 • 01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek erbapları

E-Müstahsil Makbuzu / Zorunlu Geçiş Tarihi: 01/07/2020 

Mükellef Grupları

 • E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan ve faaliyeti gereği müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar

 

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.