Emeklilikte Yaş Büyütme Neye Yarar ?

Yaş tashihi kişinin nüfus kütüğüne geçen yaşını küçültme veya büyültme halini ifade ediyor ki bu olanak için sigortalının dava açması gerekiyor.

Bir diğer ifadeyle yaş düzeltmek sigortalının keyfi olarak başvurabildiği bir müessese olmaktan ziyade bunun için kabul edilebilir ve zorunlu koşulların oluşup oluşmadığı mahkemece aranıyor.

Yaşın emeklilik için genel ve önemli bir koşul olduğunu belirtmekle yetiniyoruz.

Zira sosyal güvenlik mevzuatında özellikle de emekli olabilmek için belli yaş şartının sağlanması zorunluluğu bulunuyor ancak her yaş tashihi emeklilikte dikkate alınmıyor.

İş Kazası ve Meslek Hastalığında Yaş Tashihi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 57 nci maddesi tam da bu konuyu düzenliyor ve diyor ki şayet iş kazası veya meslek hastalığı gerçekleşmişse iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınıyor.

Aslında iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle kişinin kendisine sürekli iş göremezlik gelir bağlanırken yaş şartı aranmıyor. Dolayısıyla yaş tashihinin burada bir önemi bulunmuyor.

Yani burada kastedilen sürekli iş göremezlik geliriyle ilgili peşin sermaye hesabı oluyor.

Emeklilikte Yaş Tashihi

İlk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının bu Kanuna göre ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının ise nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas alınır.

Anayasa Mahkemesi de 19.11.2008 tarihli RG’de yayımlanan 2008/64 Esas ve 2008/129 Kararında ilk çalışmadan sonra yapılmış yaş tashihlerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasaya aykırı olmadığı belirtiliyor.

Başka bir ifadeyle, sosyal güvenlik açısından emeklilik yaşınının hesabında ilk sigortalılık başlangıcından sonra yapılan yaş düzeltmesi dikkate alınmıyor.

Kısacası sosyal güvenlik mevzuatında sürekli iş göremezlik gelirinin peşin sermaye hesabında iş kazası ve meslek hastalığının tespit edildiği tarihten ve kişilere yaşlılık ve malullük aylığı bağlanmasında ilk defa işe girdiği tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmıyor.

Halil Tezel
alitezel.com

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.