SGK ve Maliye Bakanlığında Mali Müşavir İstihdamı İçin Teklifi

TÜRMOB, SGK ve Maliye Bakanlığında Mali Müşavir istihdam edilebilmeleri için kanun teklifi sundu.

Kanun teklifin açıklamasında SGK ve Maliye Bakanlığının mesleki uzmanlık gerektiren konularda mükelleflere daha iyi hizmet verebilmeleri için Mali Müşavir İstihdam edilmesinin faydalı olacağı belirtildi.

Konu : Personel Politikası 

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı gibi hizmet sunumunda mesleki uzmanlık gerektiren kamu kurum ve kuruluşlarının muhataplarına iyi hizmet verebilmeleri için nitelikli iş gücüne sahip olmaları kaçınılmazdır. Kurum ve kuruluşlar nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla yeni mezun olmuş adayların istihdamı ve bunların meslek içi eğitime tabi tutularak niteliklerinin istenilen düzeye getirilmesi gayreti içinde bulunmaktadırlar.

Gelişmiş ülkelerin birçoğunda uygulanan esnek istihdam politikalarının bir sonucu olarak, kamuda belli koşulların varlığı halinde, özel sektörden yetişmiş nitelikli personel istihdamına imkân sağlanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda eğitimlerini ve sınavlarının tamamlayarak serbest muhasebeci mali müşavir ruhsatı almış meslek mensuplarının kamuda istihdam edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu sayede kamunun nitelikli eleman açığı kapatılabilecek, kuramların idari kapasitelerinde ve muhatap paydaşlara sunulan hizmetin kalitesinde artışlar yaşanabilecektir.
Konuya ilişkin olarak hazırlanan bir adet kanun maddesi taslağı ilişikte sunulmuş olup, konunun Başkanlığında değerlendirilmesini takdirlerinize arz ederim.

Emre Kartaloğlu
TÜRMOB Genel Başkanı

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.