KVKK Verbis Sistemine Kayıt Yapmayan İşletmeler

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Verbis Hakkında Yeterli Bilgiye Sahipmiyiz?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Son zamanlarda bir çok paylaşımlarda dikkatinizi çekti ise bir ekleme söz konusu, İşçi Özlük Dosyasında Bulunması zorunlu evraklar listesinde ‘KVKK Formu’ eklenmiştir. 

Dikkat çeken detay bu ama birçok detayı mevcut,

 Verbis sistemine kayıt yaptırarak Kişisel Verileri ve istenen formları istenen zamanda sisteme kayıt yapmak firma ve kurumların Cezai uygulamalara maruz kalmaması,  işçi özlük dosyası istenen evraklar listesine eklenmesi ve  istenmesi durumun ciddiyetinin  bir göstergesidir. İşçi özlük dosyasına KVKK formunu eklemekle de iş bitmiyor, sistem bir çok detay istemektedir.

Geçen aylarda Birçok firma ve kurum Ciro ve İşçi sayısı hadlerini aşanlar, 31.12.2019 tarihine kadar Verbis Sistemine kayıt yaptırdı ve bilgi girişleri için bir uzatma geldi, firma ve kurumlar aşağıda tablo halinde belirtilen tarihlerde Sisteme kayıt zorunluluğu ve bilgileri eksiksiz girmeleri söz konusu. Verbis Sistemine kayıt olmak işlemin bittiği anlamına gelmiyor, 6698 Kişisel Verileri Koruma Kurulu sisteme giriş yaparak ;  KVKK uyum süreci ile ilgili şirket veya kurum içerisinde bir karar almaları,veri sorumlusunu temsilen irtibat kişisi belirlemek, kvkk süreçleri ve ilgili kişi başvurularını değerlendirecek bir komite, kişisel veri envanteri oluşturmak, Hukuk Uyumluluğu, Teknik Uyumluluk, İdari Tedbirlerin Alınması ve Halihazırda Alınan İdari Tedbirlerin Denetimi,Teknik Tedbirler Kapsamında yapılacak Sağlık Taraması işlemler gibi birçok detay kayıt istemektedir. Eksik bilgi vermek de firma ve kurumların büyük cezai duruma düşmesine neden olmaktadır. KVKK Danışmanlık Hizmetleri sunan firmaların kurulması ve günden güne çoğalması olayın ciddiyetini ortaya koymaktadır.

Cezai İşlemler Çok Yüksek Miktarlarda

Ekonomik sıkıntıların olduğu son zamanlarda, VERBİS’e kayıt yaptırma yükümlülüğü olup da aşağıda belirtilen tarihlere dek kayıt yaptırmamanın cezai yaptırımı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca 20.000 TL ve 1.000.000 TL arasında idari para cezası olarak belirlenmiştir.

Ek olarak, sisteme kayıt aşamasında bilgi verme yükümlülüğünün ihlali; diğer bir ifadeyle istenilen bilgilerin eksik ya da yanlış verilmesi halinde 100.000 TL’ye kadar idari para cezası kanunda hükme bağlanmıştır. Sisteme kayıtlı olduğu halde, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemenin ve Kurul kararlarını uygulamamanın da aynı şekilde 1.000.000 TL’ye kadar idari yaptırımı bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA 6698 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE(*) GÖRE İLAN EDİLEN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları bakımından ise kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için öngörülen süreler uzatılmuıştır. Bu kapsamda 7 Eylül 2019 tarih ve 30881 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2019/265 sayılı Kurul kararı uyarınca:

50’den fazla yıllık çalışan sayısı olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’yi aşan veri sorumluları ile

Yurtdışında yerleşik veri sorumlularıdır.

30.06.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir.

Bu iki grup dışında kalmasına karşın veri sorumlusu sayılan;

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olduğu halde, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumlularının 30.09.2020 tarihine kadar,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ise 31.12.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Firma ve kurumların Sisteme bir an önce kayıt yapması, istenen bilgilerin sisteme  girilmesi kayıt edilmesi, girilen ve kayıt edilen formların çıktılarını almanız, istenenlerin son güne bırakmamanız yüksek olan cezai durumlar ile karşı karşıya kalmamanız, Bu kapsamda, dahil olunan veri grubuna göre kayıt yükümlülüğüne ilişkin sürelere mutlak suretle riayet etmeniz ve VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi için mutlak suretle uzman bir kadrodan destek alınması büyük önem arz etmektedir

RAMAZAN RENÇBER

S.M. MALİ MÜŞAVİR

ŞSMMMO

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.