SGK O Sürelere İlişkin Primleri Geri Alacak

4447 sayılı kanunun geçici 19. maddesi 17103 – 27103 sayılı teşvikler veya destekten fazla yararlanılan sürelere ilişkin primler geri alınacak.

4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesi uyarınca sigortalının, 17103 kanun numaralı teşvik ile 27103 kanun numaralı teşvik kapsamında bir işyerinde teşvik tanımlaması yapıldıktan sonra, destek süresi bitmeden ayrılarak başka bir işyerine girdiklerinde, yeni işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan süre yerine 12 ay ya da 18 aylık sürelerin verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden yersiz yararlanıldığı anlaşılan işyerlerinden, haksız yararlanılan teşvik ve ücret destekleri geri alınacaktır.

Teşvik Veya Destekten Fazla Yararlanılan Sürelere Ait Geri Alınacak Primlere İlişkin Usul Ve Uygulamalar

4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasında "bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır.

 13/7/2018 tarihli 129 sayılı sirkülerimizde de açıklandığı üzere, sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinde aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanabilecektir.

Ancak SGK tarafından yapılan incelemede bazı işyerlerinden;

• 17103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 27103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

• 27103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 17103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

Yeni işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan süre yerine 12 ay ya da 18 aylık sürelerin verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden yersiz yararlanıldığı anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmasına karşılık geriye yönelik olarak haksız şekilde yararlanıldığı belirtilen teşvik ve destekler için haksız yere yararlanılan işyerlerine mahsus olmak üzere, tahakkuk edecek borç bu işverenlere gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın 5 iş günü içerisinde tebliğ edilecek, 5 iş günü içerisinde ödenmesi halinde bu işverenlere ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.

 

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı

Sayı:41481264-207.02-E.17331001 08/11/2019

Konu:4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi hatalı tanımlamalar

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında "bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır.

2018/22 sayılı Genelgenin "4-Destekten yararlanma süresi" başlıklı bölümünde ise; sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilmesinin mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde, ekli listede yer alan sigortalılar için daha
önce;

- 17103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 27103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

- 27103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 17103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

Yeni işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan süre yerine 12 ay ya da 18 aylık sürelerin verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir.

Tespit edilen sorunun devam etmemesi yönünde programlar üzerinde gerekli güncelleme işlemi yapılmış olmakla birlikte, bu nitelikteki sigortalılar için yeni işe alınan işyerinden yapılan teşvik tanımlama sürelerindeki teşvik bitiş dönemleri, kalan süre hesabına uygun olacak şekilde güncellenmiş, bazı işyerleri için de teşvik tanımlamaları silinmiş ve ekli listede yer alan sigortalılar için uygun olmayan dönemler hatalı teşvik listelerine düşürülmüştür.

Söz konusu hatalı teşvik kayıtları için, Kurumumuz sistemlerinden kaynaklı yersiz yararlanmaya sebebiyet verildiğinden, ekli listede yer alan sigortalılar ve karşılığı dönemlerle sınırlı kalacak şekilde hatalı teşvik listelerindeki hatalı dönemlerin 05510 kanun numaralı teşvike ya da işverence talep edilen farklı kanun numaralı teşvike dönüştürülmesi için;

- Tahakkuk edecek borcun gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın işverene 5 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi,

- 5 iş günü içerisinde ödenmesi halinde, MOSİP sisteminden tahsilat tarihinin değiştirilerek ilgili döneme gecikme cezası ve gecikme zamsız işlenmesi,

- İşverene tebliğ edilen yazı doğrultusunda hatalı teşvik listesinde yer alan ve farklı kanun numarasına çevrilerek tahsilat tarihi değiştirilen ve gecikme cezası ile gecikme zammı olmaksızın borcu tahsil edilen işyeri dosyasına bu yazı ve eki listenin Sosyal Güvenlik Merkezinizde işlem gören bölümünün birer örneğinin konulması,

- 2019/10.döneme ait teşvikli bildirgenin verilmesi sırasında işveren borçlu gözükeceğinden, bu işlemlerin ivedi bir şekilde yapılması,

Gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.