Avukatların Vekalet Ücretinde Tevkifat Yapılması

Mevcut durum üzerinden bir davayı kayıp eden tarafın mahkeme veya icra dairesini tespit etmiş olduğu vekalet ücretini alacaklı tarafa doğrudan nakit ödemesi durumunda, alacaklıyı temsil eden avukatın ücretli avukat olmaması koşuluyla ödeme yapan tarafın GVK mad. 94/1 fıkrası kapsamında sayılan kişilerden olması durumunda, yapılan vekalet ücreti ödemesi üzerinden %20 nispetinde stopaj yapılması zorunludur.

Uygulamada ortaya çıkan bazı problemler dolayısıyla 7194 sayılı kanunun 16. Maddesinde yapılan düzenleme ile GVK’nın 94. Maddesine 2. Fıkrasından sonra gelmek üzere “ ………………. 1136 sayılı Avukatlık Kanunun uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (İcra ve İflas Müdürlüklerine yatırılanlar dahil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır” fıkrası hükmü ilave edilmiştir.

Böylece, İcra ve İflas Müdürlüklerine yatırılanlar da dahil olmak üzere vekalet ücretini ödeyenler tarafından tevkifat yapılması konusu netleştirilmiştir. Yapılan bu düzenleme sonucunda 7 Aralık 2019 tarihinden itibaren bu durum yürürlüğe girmiştir.

7194 sayılı Yasa ile gelen bu düzenleme ile İcra İflas Kanunu ve Avukatlık Kanunun gereğince karşı tarafa aktarılan, avukatlara ait olan ve serbest meslek kazancına dahil edilmesi gereken vekalet ücretleri üzerinden, kimlerin tevkifat yapmakla yükümlü olduğu konusu açıklık kazanmıştır.

Böylece, GVK’nın 94. Maddesinin 1. Fıkrasında sayılanlar tarafından İcra ve İflas Kanunu ve Avukatlık Yasası uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin direkt avukata ödendiği ya da İcra ve İflas Müdürlüklerine yatırıldığı hallerde gelir vergisi tevkifatının, aleyhine vekalet ücreti hükmedilenler tarafından yapılması gerektiği, vekalet ücretinin avukatın müvekkiline ödendiği hallerde ise, gelir vergisi tevkifatının müvekkil tarafından avukata ödeme yapılması sırasında yapılması gerektiği hususlarına netlik kazandırılmaktadır.

Sonuç olarak, GVK’nın 94/1 fıkrasında sayılmayanlar, başka bir ifade ile stopaj yapma yükümlülüğü olmayanlar tarafından yapılan vekalet ücreti ödemeleri üzerinden ise mevcut devam eden uygulamada olduğu gibi tevkifat yapılmayacaktır. Ayrıca, vekalet ücretini ödemekle yükümlü olanlarca, ücretli olarak çalışan avukatların işverenlerine yapılan vekalet ücreti ödemelerinden de tevkifat yapılmayacak, işverenin vekalet ücretini avukata ödemesi esnasında ise işveren tarafından “Ücret” hükümlerine göre tevkifat yapılacaktır.

Dr.Mustafa Alpaslan

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.