Mali Müşavirlerden Maliyeye Açık Mektup

Hazine ve Maliye ' nin yayımladığı bir düzenleme ile, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Arşiv fatura uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile birlikte vergi mükelleflerine düzenlenecek 5.000,00 TL ve üzerindeki faturalar, e-Arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.


Vergi mükellefleri faturaları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “e-Arşiv Fatura Portalı”ndan düzenleyebilecekleri gibi aracı kurum ve kuruluşlardan destek alarak “bir bilgisayar programı vasıtasıyla da düzenleme” imkânına sahip bulunmaktadırlar. Ancak bu konuda uygulamada çok sıkıntı yaşanmakta olduğu gazete köşemize, e-Mail adresimize ve sosyal medya hesaplarımıza çok sayıda ulaşan özellikle KOBİ iş yerleri ve SMMM yakınmalarından anlaşılmaktadır.
Biz de elçiye zeval olmaz düsturundan hareketle e-Arşiv faturaya ilişkin sıkıntılara bu yazımızda aynen yer verdik.
 

e-Arşiv Fatura’ya Sert Geçiş Yapıldı

Henüz bilgisayar veya bilişim altyapısına sahip olmayan çok sayıda vergi mükellefi bulunmasına rağmen sektör, yapılan iş, bilanço, kapasite vb. hiçbir kriter göz önünde bulundurulmadan tüm vergi mükelleflerinin kapsama alınarak sert geçiş yapılması beraberinde birçok sıkıntıya yol açtığı konusunda yakınmaları da beraberinde getirmiştir. Bu yakınmalar;

• Paraları ve yeterli personeli olanların bu işe bütçe ayırarak bir program aracılığıyla e-Arşiv faturası düzenleyebildiği, ekonomik sıkıntı içinde olup paraları veya yeterli bütçeleri olmayan bazı mükellefler kayıt dışına kaydığı, bazılarının da SMMM’lere yüklenerek meslek mensuplarını âdeta kilitlediği veya e-Arşiv faturası düzenlemeyen meslek mensubundan düzenleyen meslek mensubuna defterlerin gitmesi böylece meslek mensubunun iş ve para kaybetmesi.

• Uygulama başlar başlamaz kapsamın çok geniş tutulduğu mesela Ardahan’ın Göle ilçesinin Arpaşen köyüne bir malzeme bırakan kamyoncu internet altyapısı uygun olmadığı yerlerde faturayı sistemden kesmek için nasıl bir yol ya da yöntem uygulayacağının bilinmediği, faturayı düzenlese bile her zaman yazıcının bulunmadığı, yazıcı bulup çıktı alsa bile hizmeti aldım diye imza attırmasa karşı tarafı bir daha nereden görecek de imza alacağı, Kep adresinin zaten mümkün olmadığı, çoğu zaman haklı olarak faturayı almadan para ödenmediği,  SMMM’ye kes dese bile Mali Müşavirin Vergi Usul Kanununa muhalefetten düzenleyici olarak değerlendirilip sorumluluğun nerede ve ne şekilde karşısına çıkacağından endişesi ile kesemediği, ya da istese de görev alanında da olmadığı veya büroda personel ve altyapısının uygun olamayabileceği bu durumda mali müşavirler ile mükelleflerinin arasının açıldığı dile getirilmiştir.

e-Arşiv Fatura Portalı ile ilgili sıkıntılar

e-Arşiv fatura uygulamasında excelden veri aktarımının bulunmamasının sıkıntı oluşturduğu, örneğin 100 satır fatura kesildiğinde hepsinin tek tek girmek gerektiği,

• Yanlış fatura düzenlendiğinde bu faturalar için sistemde bir iptal seçeneğinin bulunmadığı, aynı faturanın tekrarlanarak yeniden kesilmesi zorunluluğunun gündeme gelmesi,

• Stok takibi veya satılan mal ve hizmete ilişkin bir miktar takibinin ve tanımının olmaması,

• e-Arşiv faturaya geçilmesi ile Ba ve Bs formlarının gereksiz hâle geldiği hâlde, hâlâ sistemde bu beyanların var olması,

• Sistemin çalışmasında özellikle küçük esnafın kendisi dışındaki kişi veya kurumlara bağlı kalması,

• Sistemden düzenlenen e-Arşiv faturaların sistem tarafından muhatabına teslim edilmediği, çıktı alınarak muhatabına teslim edildiği veya e-Mail yoluyla gönderilmesi, yapılan işi vasıfsız hâle getirmiştir.

5 bin TL. e-Arşiv Fatura Sınırı

Mevcut uygulamada vergi mükelleflerine düzenlenecek 5.000,00 TL ve üzerindeki faturaların e-Arşiv olarak düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu rakamın çok düşük olduğu en az 25.000,00 TL olması gerektiği, böyle olsa dahi küçük işletmelerin bu sistemi kullanamaması nedeniyle iş yerlerinin daha da kayıt dışılığa yöneleceği ya da zor durumda kalacakları dile getirilmektedir.

İsa Karakaş
Türkiye

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.