Meslek Mensupları, Sorunlara Çözüm Bekliyorlar!

Meslek mensupları, vergisel yükümlülük yerine getirilmesinde, Gelir İdaresi ile vergi mükellefleri arasında bir tür köprü görevi üstleniyorlar.

Vergi mükelleflerine vergisel sorumlulukları hakkında bilgiler vererek, vergiye gönüllü uyuma doğrudan katkı yapıyorlar. Toplumun meslek mensuplarına yüklediği misyon ile Devletin meslek mensuplarına bakışı aynı değil.  Toplum, meslek mensuplarının her şeyi bileceğine, her konu hakkında bilgi sahibi olduğuna kanaat getirmiş durumda. Bu kanaat hem iyi, hem de kötü. İyi, çünkü bu görüş meslek mensubuna olan güven ve onların yeterliliğinin genel kabul görmesi anlamına geliyor. Kötü, çünkü herhangi bir yanlış görüş ve uygulama, meslek mensubunun güvenilirliğini ve yeterliğini olumsuz yönde etkiliyor.

Üstelik SMMM ve YMM olmak hiç de kolay değil. İnsanlar bu unvanları alabilmek için çok ciddi ve zor sınavlardan ve süreçlerden geçiyorlar. Meslek mensubu olmak için, ortalama 8 – 10 yıl gerekiyor. Öncelikle staja başlatma sınavı, staj, mesleki yeterlik sınavları ve bu sınavlar sonucunda SMMM olunuyor. Belli bir süre çalışıp tekrar sınavlara girilerek de YMM olunuyor.

Bu zor sürecin sonrasında da alanda ciddi çalışma şartları onları bekliyor, dinlenmek yok, devamlı mevzuat değişikliklerini takip var, yorucu ve yıpratıcı bir süreç. Meslek mensupları vergisel ve muhasebesel alanda da ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Bu sorunlar doğrudan veya TÜRMOB, meslek odaları vb.  vasıtasıyla dolaylı olarak yetkililere iletiliyor, çözüm önerileri sunuluyor. Maliye de kendisine intikal eden olayların büyük bir kısmını çözdü ve çözüyor.

Ancak, bugüne kadar yetkililerin söz verip de yapamadıkları veya çeşitli nedenlerle erteledikleri bazı konular var ki, artık bunların çözümlenmesi ve geriye bırakılmaması, ertelenmemesi gerekiyor.

Bu konuları aşağıdaki başlıklar altında sıralayabiliriz:

1) Meslek Mensupları, 4. Dönem Geçici Vergi Beyanının Kaldırılmasını İstiyor!

Son dönem yani 4. Dönem geçici vergi beyanı ile yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen matrahlar hemen hemen aynı olduğundan, yapılan beyanın ardından çok kısa bir süre sonra aynı bilgilerin tekrar beyan edilmesi dördüncü döneme ait geçici vergi beyanını anlamsızlaştırıyor. Meslek mensupları, bu nedenle ve haklı olarak dördüncü döneme ait geçici vergi beyanının kaldırılmasını talep ediyor. 

2) Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzu ve Faturalardaki KDV’ye Tevkifat Getirilmeli!

Meslek mensupları, verdikleri hizmetlere ilişkin olarak düzenledikleri serbest meslek makbuzu veya faturalarda yer alan KDV’leri, tahsil etmeseler dahi, beyan ederek vergi dairesine ödemek zorundalar. Çünkü, faaliyetlerine ilişkin olarak fazla gider yaratma veya KDV yüklenmeleri söz konusu değil. Buna karşılık, vergi mükellefleri henüz ödemedikleri KDV’leri indirim konusu yapabiliyor, vergi dairesine ödeyecekleri KDV’den düşebiliyorlar. Burada meslek mensupları aleyhine haksız bir durum söz konusu oluyor, meslek mensupları almadıkları KDV’leri beyan ederek vergi dairesine ödüyorlar. Meslek mensupları bu yüzden vergi dairelerine ciddi tutarlarda borçlu. Artık bu sorunun çözümlenmesi lazım. En iyi çözüm de KDV oran indirimi değil, KDV tevkifat uygulaması. Meslek mensuplarının düzenledikleri belgelerde yer alan KDV’nin bize göre 9/10’u alıcılar tarafından tevkif edilerek vergi dairesine yatırılmalı, kalan 1/10’u ise meslek mensuplarına ödenmeli. Bu şekilde meslek mensuplarının finansal sorunlarının büyük bir kısmı da giderilmiş olur.

3) Ba - Bs Bildirimleri Kaldırılmalı

Meslek mensuplarını zorlayan uygulamalardan birisi de, Ba ve Bs bildirimleri. Haklı olarak bu bildirimlerin de yürürlükten kaldırılmasını talep ediyorlar. 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e belgelerin tümüne geçişle beraber, Ba ve Bs bildirimlerinin kaldırılacağını düşünüyorum.

4) Tahsilat Sorunlarına Çözüm Bekliyorlar

Geçmişten bugüne özellikle son dönemlerde meslek mensuplarının en büyük sorunu, verdikleri hizmetlerin bedelini tahsil edememeleri. Kiminle konuşsak, hemen herkes tahsilat sorunundan bahsediyor. Benzer bir sorun daha önce yapı denetim firmalarında yaşanmış, sorun kanuni bir düzenleme yapılarak hızlı bir şekilde çözümlenmişti.

Sonuç Olarak;

Gelir İdaresi’nin paydaşı ve verginin kahramanlarından birisi olan meslek mensuplarının sorunlarının bir an evvel çözümlenmesi şart! Üstelik sorunların hepsinin çözümü için kanun değişikliği yapılmasına gerek de yok, çoğu idari düzenlemelerle çözümlenebilir. Örneğin, KDV tevkifatı.

Burada önemli olan bu sorunları çözme iradesinin bulunması. Ki bu şu anda var ve mevcut.

Meslek mensupları, maalesef 31.Vergi Haftası’nı da belirtilen sorunlar nedeniyle biraz buruk kutluyorlar.

Var mısınız, 31.Vergi Haftası, buruk geçen son Vergi Haftası olsun.

Abdullah Tolu

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.