6 Puanlık SGK Teşvikinde Müjde Geldi

Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve kayıtlı istihdam imkânlarının arttırılması ve personel maliyetlerinde indirim sağlanması amacıyla 6486 sayılı Kanunla ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki getirilmişti. 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilave 6 puanlık teşvikten yararlanacak iller ve yararlanma süreleri verilmişti.

SGK’na vadesi geçmemiş prim, işsizlik, gecikme cezası, idari para cezası borcu olmayan özel sektör iş yerleri teşvikten yararlanırken Türkiye genelinde e-borcu yoktur uygulaması gerekmektedir.

6486 Sayılı Kanun teşvikinden yararlanabilen işletmeler, bildirdikleri (SPEK) tutar üzerinden %5’e ilave asgari ücretin alt sınırı üzerinden %6 indirim avantajından yararlanabilmektedirler.

51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerindeki iş yerleri aşağıdaki şartları yerine getirmek suretiyle 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak 6 puanlık prim desteğinden de yararlanmışlardır.

Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteren işyerleri aşağıdaki şartları sağlamaları durumunda yararlanabilmektedir. Buna göre;

- SGK Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması,

- Türkiye genelinde e borcu yoktur aktivasyonu yapılmış olması,

- SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin/MUHSGK Beyannamesinin yasal sürede verilmesi,

- Tahakkuk eden cari ay primlerinin Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

İllerin Sosyo-gelişmiş endekslerinin yer aldığı üç farklı liste hazırlanmıştır. Sigorta primi teşviki kapsamına 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçeleri dâhil edilerek, uygulama süresi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak olan işveren hissesi sigorta primi teşvikine ilişkin prim oranı (6 puan) belirlenmiş bulunmaktadır.

Daha önce de bitim süresi uzatılan (I), (2) ve (3) sayılı Listede yer alan illerde ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanma süresi 31.12.2019 tarihinde sona ermekteydi.

Ancak, başta TOBB ve bölge ticaret ve sanayi odaları ile iş insanları dernekleri olmak üzere STK’lardan ve iş dünyasından ciddi bir uzatma talebi vardı.

22.02.2020 tarihli 31048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2137 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki kararıyla bu teşvik, (I) , (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

6486 Sayılı Kanunla getirilen teşvikin bu bölgeler için çok büyük önemi var.

Bir yandan bölge ekonomisine ve istihdamına nefes alma imkanı verilirken, öte yandan bu bölgelerin ekonomik kalkınmasına da ciddi katkılar sunulmaktadır.

Resul Kurt

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.