Koronavirüs Sebebiyle SGK İstirahat Parası Ödeyecek

İlk olarak Çin’in Vuhan şehrinde aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen koronavirüs başta İtalya ve İran olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yayılmıştır.

Nitekim ülkemizde de bu virüse yakalanan hastaların bulunduğu, resmî makamlarca tüm kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Koronavirüs ile ilgili okuyucularımız SGK tarafından karşılanacak sağlık hizmetleri ile bu hastalık sebebiyle verilecek istirahat rapor parasının verilip verilmeyeceğini merak etmektedir. Bu konu mer’i SGK mevzuatı muvacehesinde okuyucularımız için değerlendirilmiştir.
 

Avuç içi veya parmak izini okutmadan muayene
 
Hastanelerde tedavi olmak için avuç içi ve parmak izi sisteminde temas söz konusuydu. Bundan kaynaklanacak koronavirüsü önlemek maksadıyla bulaşıcı hastalık riskine karşılık SGK tarafından 31 Mart 2020 tarihine kadar özel sağlık hizmeti sunucularındaki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğu askıya alındı. Bu sebeple 31 Mart 2020 tarihine kadar  sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle muayene olmak mümkün hâle gelmiştir.
 
Sağlanacak sağlık hizmetleri
 
Sigortalıların ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin koronavirüse yakalanıp hastalanmaları hâlinde genel sağlık sigortası kapsamında tedavileri için ilgili sağlık kuruluşlarında yapılacak doktor muayeneleri, tıbbi tetkik ve tahlilleri, aşıları ve diğer sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca "müdavi hekim" tarafından reçeteye bağlı olarak verilen ilaçlar da karşılanacaktır.
 
Borçlular da faydalanabilir
 
Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında bulunan esnaf, sanatkâr, şirket ortağı, iş yeri sahipleri ile diğer bağımsız çalışanlar başta olmak üzere gelir testi uygulanan genel sağlık sigortalıları, SGK Kanunu EK-5 maddesi kapsamındaki tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ile EK-6 maddesi kapsamındaki kısmi süreli çalışanlarla bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, SGK genel sağlık sigortasından faydalanabilmeleri için 60 günden fazla prim borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
Ancak hükûmetin almış olduğu kararla SGK prim borcu olanlar da bu yıl sonuna kadar koronavirüs dâhil bütün hastalıkları için sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.
 
Koruyucu sağlık hizmetleri
 
Kişilerin koronavirüsten korunması için verilen kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamında SGK tarafından karşılanacaktır.

SGK, ikinci basamak resmî sağlık hizmeti sunucularında  6 (altı) TL, üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 (yedi) TL, üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında. 8 (sekiz) TL, özel sağlık hizmeti sunucularında 15 (onbeş) TL muayene katılım payı almaktadır. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden ise bu katılım payları alınmayacaktır.

SGK tarafından bedeli karşılanan ilaçlar için kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınmaktadır. Ayrıca her bir reçete için; 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL, olmak üzere katılım payı alınmaktadır. Yine  kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında olmak şartıyla ilaçlar dolayısıyla  katılım payları alınmayacaktır.
 
Koronavirüs sebebiyle istirahat parası
 
SSK (4/1-a) sigortalılarından 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması ve SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından koronavirüs sebebiyle istirahat raporu alınmış olması hâlinde bu hastalığın ilk 2 günü hariç olmak üzere raporlu olan diğer tüm günler için SGK istirahat parası ödeyecektir.

Belirtilen hastalık hâlinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği; yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancının üçte ikisi oranında olacaktır.

İsa Karakaş
 

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.