Çalışan Anne Desteği Başvurusu ve Destekten Yararlanma Şartları

Çalışmak, iş hayatına geri dönmek veya yeni bir işe başlamak isteyen annelere büyük müjde SGK'dan geldi.

Çalışan Anne Desteği için ön kayıtlar 13 Kasım Çarşam Günü saat 14.00'de sgkegitimlibakici.org adresinde başlayacak.

Çalışan Anne Desteğine Sosyal Güvenlik Kurumu aylık 200 Avro destek sağlayacak. Çalışan Anne Desteğinde Bekar ve özel gereksinimi çocuğu olan annelere ise aylık 250 Avro destek verilecek.

Çalışan Anne Desteğinden Kaç Kişi Yararlanacak?

Çalışan Anne Desteğinden bir işverenin yanında sigortalı olarak çalışan ve 0-24 ay arası çocucğu olanlar bir eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırmaya başladığında destekten yararlanabilecek.

Çalışan Anne Desteğine Başvuru ve Yararlanma Süreci Nasıl?

1- e-Devlet Şifresi al.
2- sgkegitimlibakici.org veya sgk.gov.tr adresinden 13 Kasım saat 14.00 de ön kayıt yaptır.
3- Çalışan Anne Desteği için gerekli evrakları hazırla.
4- Kesin Kayıt yaptır.
5- Aylık Çalışan Anne Yükümlülüklerini yerine getir.
6- ve aylık 200 Avro Çalışan Anne desteğini al.

Çalışan Anne Desteği ön kayıtları sadece sgkegitimlibakici.org veya sgk.gov.tr adreslerinde internet üzerinden yapılacaktır. Daha sonra kesin kayıt işlemleri illerdeki Proje ofislerinde yapılacaktır.

Çalışan Anne Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

• Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması, 

• Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, 

• Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz (Çocukla annenin ikametgahı aynı olmalıdır), 

• Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız, 

• En geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (SGK’ya devri yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar) tam zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya her ay 30 gün prim bildirimi yapılması gerekmektedir.), 

• Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız, 

• SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız, 

• Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz ve

• Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.

• Her anne sadece 1 çocuğu için destek ödemesi alabilir.

Çalışan Anne Desteğinde Bakıcının taşıması gereken şartlar nelerdir?

• 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi kapsamında tam zamanlı olarak çalışan kadın olması,

• 18 yaşını doldurmuş olması,

• Anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması,

• Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (Aynı evde yaşıyorsa üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması),

• Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması,

• 0-36 ay çocuk bakımıyla ilgili eğitimli olduğunu İŞKUR, MYK, MEB onaylı belgeyle belgelendirmesi veya lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması.

• Bakıcı, çocuğa kendi evinde de bakabilir.

Çalışan Anne Desteği Ön kayıt aşamasından istenen evrakları aşağıdaki bağlantılar ile indirebilirsiniz.

Ön Kayıt Formu
Anne Taahhütname
Banka Muvafakat Formu
Ek-9 Kayıt Formu

Çalışan Anne Desteği Kesin Kayıt Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

• İmzalı Ön Kayıt Başvuru Formunuz (Ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşacak formun çıktısını alıp sizin ve bakıcınızın imzalaması gerekmektedir.),
• Banka Muvafakat Formunuz (Türkiye Halk Bankası nezdinde adınıza ve çocuk bakıcınızın adına açılan hesaplara ilişkin),
• Taahhütname,
• Siz ve çocuk bakıcınız tarafından doldurulmuş ve imzalanmış Ek-9 Kayıt Formu (Bakıcınızı sigortalı çalıştırmaya başlayabilmeniz ve SGK’ya kaydını yaptırmanız için gerekli form),
• Çocuk bakıcısının 0-36 ay çocuk bakımı alanında İŞKUR, MYK, MEB ya da okullardan almaya hak kazandığı diploması veya sertifikası,
• Varsa çocuğunuzun özel gereksinim raporu,
• Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi, talep edilecektir.

Çalışan Anne Desteğinden Kaç Anne Yararlanacak?

Çalışan Anne Projesinden gerekli yararlanma şartlarını taşıyan 3 bin yediyüz anne yararlanacak. Toplamdan 26 Milyon Avro Destek sağlanacaktır. Mutlaka ön kayıt yaptırmanız gereklidir çünkü asıl ve yedek listeler oluşturulacak kesin listelerde yer açılması durumunda yedek listelerden aktarım yapılacaktır.

Çalışan Anne Desteği Kesin Kayıt Aşamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz.

Ön kayıtlar sonrasında kesin kayıt için randevu aldıysanız;

• Türkiye Halk Bankası'nda kendi adınıza biri TL ve diğeri Avro olmak üzere 2 hesap açtırmanız (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.),

• Çocuk bakıcısının maaşını yatırabilmeniz için Türkiye Halk Bankası'nda çocuk bakıcısı adına TL hesabı açtırılması (Hesabı açtırırken hesap kesim ücreti talep edilmemesi için lütfen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE) için olduğunu gişedeki görevliye bildiriniz.),

• Sizin ve çocuk bakıcınızın ilgili hesaplarına ilişkin Banka Muvafakat Formunu doldurup imzalamanız,

• Bekar annelerin ve özel gereksinimli çocuğu olan annelerin durumlarını ispatlayıcı belgeleri tedarik etmeleri (velayet, özel gereksinim vb.) gerekmektedir.

• Ayrıca, çocuğun ve annenin aynı adreste ikamet etmesi gerekmektedir. Farklı adreslerde görünüyor ise kesin kayıt tarihinden önce gerekli düzeltmelerin ilgili Nüfus Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.

Çalışan Anne Desteğinde Annelerin Aylık yerine getirmesi gereken yükümlülükleri nelerdir?

Kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra aylık olarak mali destekten yararlanabilmeniz için;

• Öncelikle bakıcı sizin evinizde veya kendi evinde (Çocuğunuz ya sizin evinizde ya da bakıcının evinde bakılmalıdır.) çocuğa bakmaya başlamalıdır. Dönem dönem habersiz denetim için çocuğun bakıldığı eve ziyaretler gerçekleştirilecektir.
• Takvim ayları itibarıyla aylık 30 gün bir işverenin yanında çalışmanız bulunmalıdır (Rapor durumları hariç işvereniniz sizin adınıza SGK’ya 30 gün çalıştığınızı bildirmelidir.).
• 30 gün ve üzeri raporlu olmanız durumunda lütfen durumu hemen yerel ofise bildiriniz! Bildirim süresi rapor tarihinden itibaren en geç 7 gündür.
• Yanınızda çalıştırdığınız çocuk bakıcısının ücretini, banka aracılığı ile ödemelisiniz (Kesin kayda gelmeden önce kendi adınıza Halk Bankasında açtırdığınız TL hesabından bakıcı adına açtırdığınız Halk Bankası hesabına bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden ayda, maaşını banka havalesi yoluyla ödemelisiniz. Örneğin bakıcı Aralık ayında çalışmaya başladı diyelim. Bakıcınızın maaşını, Halk Bankası'nda açtığınız hesaptan bakıcının hesabına Ocak ayı içerisinde yatırmalısınız. Maaş tutarı 2019 yılı için en az ev hizmetlerinde çalışanların asgari ücret düzeyi olan 2.175,00 TL olmalıdır. Bu tutardan az olan miktarlar, elden ödemeler ve proje ofisine bildirdiğiniz hesaplar dışındaki diğer banka hesaplarınızdan veya bankamatik aracılığıyla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.)
• Kayıtlı bir bakıcı çalıştırdığınız için takvim ayı itibariyle bakıcı adına 30 günlük sosyal güvenlik primini düzenli olarak ödemelisiniz. (Primler, bakıcıyı çalıştırdığınız ayı takip eden bir sonraki ay tahakkuk edip ödenecek hale gelir. Yani Aralık ayında çalıştırdığınız bakıcının primini, Ocak ayının sonuna kadar bankalar aracığıyla ödeyebilirsiniz.)
• Proje ekibi veya Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından zaman zaman bakıcınızın gerçekten çocuğa bakıp bakmadığını öğrenmek ve bakım hizmetinin kalite düzeyini belirlemek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretlerde çocuğunuza bize bildirdiğiniz bakıcı tarafından bakıldığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

• Çocuk bakıcısının iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde bunun süresi içinde SGK’ya bildiriminin yapılması,
• Evde sigortalı çocuk bakıcısı çalıştırdığınız için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmeniz,
• Bakıcının, çocuğun ya da kendinizin durumlarınızda meydana gelecek, projeyi etkileyecek değişiklikleri (evlenme, boşanma, işten çıkma, vefat vb.) ilgili İl Müdürlüğündeki yerel ofise 7 gün içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. İstisnai süre uygulamalarına ilişkin hükümler saklıdır.

Bakıcınızın maaşını Halk Bankasındaki hesabınızdan, bakıcının Halk Bankasındaki hesabına, havale ile ödememeniz halinde o ay için zamanında ödeme almanız mümkün değildir. 

Çalışan Anne Desteği Ödemeleri Nasıl Alınacak?

Çalışan Annne Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirmeniz, başvuru kriterlerini devam ettirmeniz ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde bakıcı çalıştırdığınız ayı takip eden ikinci ayın 15’inde Proje Bilgi-İşlem Programı tarafından oluşturulacak Nihai Ödeme Listelerine binaen Halk Bankasında açmış olduğunuz Avro hesabına yatırılacaktır (Örneğin Aralık 2019 ayı için annelere ilk ödeme 15 Şubat 2020 tarihinde yapılacaktır.)

Proje kurallarına göre ödemelere hak kazanabilmeniz için, her ay projenin başvuru şartlarını devam ettirip ettirmediğinizin ve bakıcı maaş ve prim ödemelerini zamanında (bakıcı çalıştırma ayını takip eden ayın başından sonuna kadar geçen 30 günlük süreçte) yerine getirip getirmediğinizin belli olması gerekmektedir. Dolayısıyla ödemeler 2 ay geriden yapılmaktadır.

Sistem tarafından ödemelere ilişkin gerekli kontroller her ayın başında geriye dönük olarak (bir önceki ay yukarıda belirtilen bakıcı maaş ve prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığı) yapıldıktan sonra, ödeme listeleri oluşturulduğundan istenilen koşulları tam olarak yerine getirmediğiniz tespit edilirse size kayıtlı cep telefonunuzdan kısa mesaj ile bilgi verilerek, gerekli koşulları sağlamanız talep edilecektir. Ayrıca Projenin web sayfasından da ödeme durumunuzu takip edebilirsiniz.

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi annelerin çocuklarını sigortalı olarak eğitimli çocuk bakıcılarına baktırdıklarında ortaya çıkan tüm maliyetleri karşılamamakta, onlara aylık 200 Avro (€) mali destek sağlamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun size sağlayacağı prim teşviklerini kaybetmemeniz için lütfen sigorta primlerinizi zamanında ödeyiniz.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.