Maliye, Vergi Ertelemeleri İçin Çalışmaya Başladı!

Her ülke ve bu kapsamda ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütünün(DSÖ) PANDEMİ olarak nitelendirdiği bu salgından, vatandaşlarını ve ekonomilerini korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla gerekli önlemleri aldı, ihtiyaç olması halinde almaya da devam edecek.

Ancak, alınan tüm önlemlere rağmen, virüs salgınına yakalananların sayısı ile salgından ölenlerin sayısı giderek artıyor. Çok şükür, ülkemizde bu salgına yakalanan ve ölen sayısı, diğer ülkelere nazaran daha az. İnşallah artmaz da.

Bu salgına insan sağlığı ve ülke ekonomisi yönünden bakılması gerekiyor. İnsan sağlığı uzmanlık alanıma girmiyor, bu konuyu Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve büyük Sağlık Ordumuza bırakıyorum. Kendilerine müteşekkir olduğumu bir kez daha iletmek istiyorum, iyi ki varsınız.

Devlet, Ekonomik ve Ticari Hayata Yönelik 100 Milyar Liralık Paket Açıkladı

Salgından vatandaşlarımızı ve ekonomimizi korumak ve salgının yayılmasını engellemek için hızlı kararlar alınması ve bunların süratle uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Ülkemizin bu süreçten en az şekilde etkilenerek çıkabilmesi için, hemen herkesin yani Devletin, reel sektörün, vatandaşların elinden gelen azami gayreti göstermesi lazım.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, salgının ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adıyla 100 Milyar liralık bir kaynak paketinin devreye alındığını açıkladı.

Virüs salgını nedeniyle durma aşamasına gelen ekonomik faaliyetlerin devamlılığı için uygulamaya konulan bu paket, yerinde ve zamanında atılmış bir adım. Vergi ve SGK prim ödemelerinin ötelenmesi, istihdamın korunması ve finansmana erişim olmak üzere üç başlıktan oluşan bu paket, genel olarak kamuoyunda olumlu karşılandı, eleştiri yapılan bazı başlıkları da var.  Ancak, zaman eleştiri zaman değil, birlik ve beraberlikle bu salgını atlatma ve yaratacağı olumsuzlukları en aza indirme ve giderme zamanı. Eksiklikler süreç içerisinde giderilir, bunda sorun olacağını düşünmüyorum.

Devlet, Paketi Hayata Geçirmek Üzere Ciddi Adımlar Atmaya Başladı!

Devletimiz paket açıklandıktan hemen sonra, pakette yer alan önlemleri hızlıca hayata geçirmeye başladı. Çünkü, zamanı telafi etmenin mümkün olmadığı bir süreçteyiz.

Maliye, Vergi Ertelemeleri İçin çalışmaya Başladı!   

Maliye, koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik çalışmaları yapmaya başladı. Bu kapsamda bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen  mükelleflerin faaliyet alanlarını belirledi. Çalışmalar devam ediyor.

Mart ayı sonuna kadar verilmesi ve ilk taksidi ödenmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresini Nisan ayı sonuna kadar 1 ay uzattı.

Aylık olarak verilmekte olan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verilme süresini Haziran ayının sonuna uzattı.

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, hava yolu ile yapılan yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı, 3 aylık bir süre için (1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arası) yüzde 18’den yüzde 1’ indirildi.  

Ticaret Bakanlığı Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesine Kolaylık Getirdi

Ticaret Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesine imkân tanıdı.

Adalet Bakanlığı, Nisan Ayı Sonuna Kadar Nafaka Hariç Tüm İcra ve İflas Takiplerini Durdurdu!

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildi. Yapılan bu düzenleme ticari hayatımız bakımından çok olumlu ve değerli.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasını Başlatıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüse karşı önlem olarak açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulaması çalışmasını bitirdi, bugünden itibaren başvurular başlıyor. Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

TBB Yönetim Kurulu, Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesine İlişkin Tavsiye Kararı Aldı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, bankalara; sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması, krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi, kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması, yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması konusunda tavsiye kararı aldı.

BDDK, Reel Sektörün Finasman Kaynaklarına Erişimi İle ilgili Önemli Bir Karar Aldı!

BDDK, 20 Mart 2020 tarihli ve 24049440-010.07.01-E.3324 sayılı Kararı ile; finansal kurum ve kuruluşlar tarafından; kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanmasını ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesini, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılmasını, COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek kişilere ilave finansman desteği sağlanmasını ve bunlara kullandırılan kredilerin müşterilerin talebi halinde kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süreyle ötelenmesi dahil gerekli kolaylıkların sağlanmasını, kredilerin kullandırılması sonrası bankalarca teminatların tekrar değerlemeye tabi tutularak teminat değerinin güncellenmesi uygulamasına 3 ay süreyle ara verilmesini  istedi.

Daha Başka Neler Yapılabilir?

Öncelikle belirtmeliyiz ki, reel sektör ve çalışanlar dahil hemen herkes Cumhurbaşkanımızdan kimsenin batmayacağı, işsiz kalmayacağı, bazı ödemelerin Devlet tarafından yapılacağına dair bir destek ve güven açıklaması yapmasını bekliyor. Enteresandır, bunları sadece Cumhurbaşkanımızdan duymayı istiyorlar. Yaşanan sıkıntılı süreçte bu açıklama son derece önemli ve değerli olmasının yanısıra, moral ve güven duygusu açısından da gerekli.

Alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak alınabilecek diğer önlemleri ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- Pakette belli sektörler belirlenmiş olmakla beraber, salgından hemen hemen tüm sektörler etkilendi. Bu nedenle, pakette adı yer almayan sektörlerden gelen talepler dikkatlice değerlendirilerek, paket kapsamına alınmalı. Örneğin; inşaat, özel okul, akaryakıt, mobilya, madencilik gibi.

- 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp da çeşitli nedenlerle taksit ödemelerini aksatmaları nedeniyle bu Kanunların sağladığı hakları kaybedenlere, yeni bir hak verilerek ödemelerini yapmaları sağlanmalı ve yeniden sözü edilen Kanundan kaynaklanan hakları iade edilmeli,

- Vergi ve SGK olmak üzere devlete olan borçların yapılandırılmasına yönelik yeni bir yapılandırma yasası çıkarılmalı, 

- Vergi mükellefleri üzerinde finansal bir yük olarak kalan devreden KDV sorunu çözümlenmeli,

- Mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam yaratılabilmesi bakımından SGK primleri ile ücretlere ilişkin gelir vergisi tarifesi oranlarında belli süreliğine indirime gidilmeli veya ertelenmeli ya da hiç alınmamalı,

- Vadesi gelen çek ve senet ödemelerinin vadelerinin ertelenmesi veya bankaların bu çek ve senetlerin karşılıklarını kredilendirmesi,

- Salgın nedeniyle kapatılan işyerlerinde çalışanların ücretleri bir şekilde garanti altına alınmalı, gerekiyorsa belli bir süre vergi ve SGK primleri dahil devlet tarafından karşılanmalı,

- Büyük tartışmalara neden olan ve erteleme kapsamında olmayan Şubat ayı muhtasar ve KDV beyanları ile SGK primleri beyannameleri verilmeli ancak ödemesi birkaç taksitte alınmalı,

- Mart, Nisan ve Mayıs ayı KDV, Muhtasar ve SGK bildirimlerine ilişkin ödemelerin 6 ay erteleneceği belirtildi ancak bize göre sadece ödemesi değil beyanları da ertelenmeli,

- Salgın nedeniyle kapatılan işyerlerinin kira ödemelerine kesin bir çözüm bulunmalı.

- Kredi kartı ödemeleri ile konut kredisi ödemeleri de faizsiz olarak ertelenmeli.

Peki, Reel Sektör Salgında Ne Yapmalı?

Devletimiz ve diğer kamu kurumları üzerine düşenleri son derece hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Tabi ki, reel sektöre de bazı görevler düşüyor. Tek bir işletmenin dahi kapısına kilit vurulmamalı. Özellikle mevcut istihdam düzeyi korunmalı, salgın nedeniyle kimse işten çıkarılmamalı. Süreç istismar edilmemeli, devlete yardımcı olmak bakımından hemen herkes devletin yanında olmalı, vergi ve SGK ödemelerini süresinde yapmalı.

Açıklanan 100 Milyar liralık pakete “Evet ama yetmez” diyorum. Çünkü, bu tutarın yeterli olmayacağını, bunun başlangıç paketi olduğunu, bunun yapılacak ilavelerle 200 – 250 Milyar liraya çıkarılacağını düşünüyorum.

Evet, hepimiz Devletimizin yanında olmalı, her türlü desteği vermeliyiz.

Devletimize güveniyoruz, Devletimizin yanındayız.

Abdullah Tolu

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.