Borçlanılarak Erken Emeklilik Mümkün Mü ?

Emekli olabilmek için önce yaş, yıl ve prim şartlarının tamamlanması gerekir. Prim eksiği olanlar için toplu ödeme yapılarak emekli olma imkanı da bulunuyor

Bu güne kadar ödenen primlerle emekli olamıyorum. Prim günün az diyorlar. Şu anda çalışma imkanım da bulunmuyor. Toplu ödeme ile emeklilik olabiliyor mu?

Öncelikle belirtelim. Geriye doğru boşlukları toplu ödeyerek doldurma gibi bir imkan ulunmuyor. Ancak yasalarımız bazı istisnalarda toplu ödemeye izin veriyor. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

A) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

B) ER veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

C) 4'ÜNCÜ maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

D) SİGORTALI olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

E) SİGORTALI olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

F) SİGORTALI iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

G) GREV ve lokavtta geçen süreleri,

H) HEKİMLERİN fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

I) SEÇİM kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, İ) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

J) SİGORTALI olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır. Bunların dışında maalesef toplu borçlanma gibi bir durum söz konusu değildir.

İşçi tedbirlere uymalı

Bu virüs sebebiyle işe gidip geliyoruz. Burada bizim yükümlülüklerimiz nelerdir

UZUN Çalışanların da iş sağlığı ve güvenliğini sağlama amacına yönelik olarak işbirliği yapma ve sadakat yükümlülüğü bulunuyor. Bu nedenle, şüpheli konumda olan veya semptomları bulunan işçilerin durumu ivedilikle işverenlerine bildirmeleri gerekir. Ayrıca korona virüsü ile ilgili işveren tarafından alınan veya genel tedbirler çerçevesinde uyulması gereken önlemleri titizlikle yerine getirmesi gerekmektedir.

Yaş büyütmek işe yaramaz

İşe başladıktan sonra askere erken gidebilmek için iki yaş büyütmüştüm. Şimdi SGK bana emekli olabilmem için iki yıl daha beklemem gerektiğini söyledi. Bu doğru mu? Mahkemeye versem emekli olamaz mıyım?

Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var. Bu kararla ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasaya aykırı olmadığı belirtilmiş.
İşe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olur.

Şikayette isminiz gizli kalabilir

3,5 yıldır bir firmada çalışıyorum. 24 saat çalışıp 24 saat izin yapıyorum. Bunun haricinde iznimiz yok. Senelik izin kullanmadan kullanılmış gibi işveren imza attırıyor, işten ayrılsam haklarımı nasıl arayabilirim?

Kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Ancak haklarınızı alabilmek için iş mahkemesine dava açmanız veya Çalışma Bakanlığına şikayette bulunmanız gerekmektedir. Çalışırken yani işten çıkmadan ayrılmadan şikayet etmek istiyorsanız şikayet dilekçenizde isminizin gizli tutulmasını talep edebilir veya somut deliller ortaya koyarak isimsiz şikayette de bulunabilirsiniz. İşveren senelik izinleri kullandırmak zorundadır. Sizde kullanmadığınız ya da almadığınız haklar için imza atmamalısınız.

Ne zaman emekli olurum?

17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum?

Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemeniz gerekiyor. Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.

Faruk Erdem

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.