İflas-Tasfiye Durumunda SGK’ya Bildirilmesi Zorunlu İşlemler

Ekonomik veya diğer birçok sebebe bağlı olarak şirketler borç ödeme sıkıntı yaşayabiliyor. Şirketin iflası veya tasfiyesi şirket ortaklarının sigortalılığını etkiliyor.

Şirketlerin iflası veya tasfiye durumlarından yapılması gereken SGK işlemlerini İsa Karakaş İto Haberde yazdı. Bir limited şirketin iflasına 17 Kasım 2019’da mahkemece karar verildiği varsayılırsa, şirket ortağı sigortalı, mahkeme kararını 22 Kasım 2019’da kuruma sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile intikal ettirmiş ise sigortalılığı 17 Kasım 2019’da sona erecek. İflasın kapatılması halinde ise sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi mahkeme karar tarihinden geriye gitmeyecek.

İflasın açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği tarihte sona erecek. Bu tarih sigortalılar veya şirket yetkililerince, 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilecek.

Örneğin limited şirketin iflasına 17 Kasım 2019’da mahkemece karar verildiğini varsayarsak, şirket ortağı sigortalı söz konusu mahkeme kararını 22 Kasım 2019’da kuruma sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile intikal ettirmiş ise sigortalılığı 17 Kasım 2019 itibariyle sona erdirilecek. Diğer yandan iflasın kapatılmasına mahkemece karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi mahkeme karar tarihinden geriye gitmeyecek.

MAHKEME KARARI

Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirket ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erecek. Bu tarih ticaret sicil memurluğunca veya sigortalılarca en geç 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilecek.

ORTAKLAR KURULU KARARI

Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, sigortalının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erecek. Bu tarihler sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca en geç 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilecek.

Ancak tasfiyenin kapatılmasına tasfiye kurulunca karar verildikten sonra sigortalılarca verilecek taleplerde sigortalılığın sonlandırılma tarihi tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihten geriye gitmeyecek.

MÜNFESİH DURUMA DÜŞERSE

Münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları, sigortalının talebi halinde şirketin münfesih duruma düştüğü tarih itibariyle sona erecek.
Bu tarih sigortalılarca sigortalının talebinin olmaması halinde münfesih duruma düşen şirketin tasfiyesinin sonuçlandığına dair tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erecek. Bu tarih sigortalılarca veya ticaret sicil memurluklarınca, en geç 10 gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilecek.

1 EKİM 2008’DEN ÖNCEKİ DURUM

Şirket ortaklarının ortağı oldukları şirketin mahkeme kararı ile iflasın açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyesine başlanılmasına veya münfesih duruma düştükleri tarih itibariyle talepleri halinde, sigortalılıklarının sona ermesi ile ilgili hüküm 1Ekim 2008’den itibaren uygulamaya konuldu. Bu tarihten önce şirket ortağı olmaları nedeniyle sigortalılıkları başlayan ancak ortağı oldukları şirketin mahkeme kararı ile iflasın açılmasına, tasfiyesine başlanılmasına veya münfesih duruma düşmesine karar verildiği halde bu işlemleri

1 Ekim 2008’den sonra da sonuçlanmayan şirketlerin ortaklarının talebi halinde de yukarıda belirtilen iflas, münfesih veya tasfiye hallerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılıyor.

İFLASTA ŞİRKET ORTAKLARININ SSK’YA TABİ ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI

Mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya münfesih duruma düşmesine karar verilen, 4/1-b kapsamındaki şirketlerin ortaklarından şirketin tasfiye süresi devam etmekte iken 4/1-a (SSK) kapsamında çalışmaya başlamaları durumunda, bu kapsamda çalışmaya başladıkları tarihten bir gün 4/1-b kapsamdaki sigortalılığı sona erdirilecek.

Tasfiye süresi devam eder iken sigortalının 4/1-a kapsamındaki sigortalılığının sona ermesi halinde ise tasfiyenin devam etmesi nedeniyle 4/1-a kapsamında sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden gün itibariyle 4/1-b kapsamındaki sigortalılığı yeniden başlatılacak.

Diğer yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih şirketin münfesih veya tasfiyeye girmesi sonucu, tasfiye veya münfesih durumu sonuçlanmadan, bu kanunun geçici maddesine istinaden kayıtlarının resen silinmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtları esas alınmak suretiyle sonlandırılması söz konusu olacak.

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.