Mücbir sebep kapsamında Ana Faaliyet Kodu Değişikliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu 518 seri numaralı Genel Tebliğ ile koronavirüs (Covid-19) salgınından ve bu kapsamda alınan vergisel açıdan mücbir sebe’ hükümlerinden yararlanılması ile ilgili bir dizi açıklamalar yapmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca söz konusu tebliğ kapsamında konuya ilişkin olarak 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında ‘mücbir sebep’ halinin varlığı kabul edilmiş ve konuya ilişkin olarak da ‘518 VUK Uygulama Genel Tebliğ’ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğin 3’üncü maddesiyle belirlenen mükelleflerin 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Mezkûr mücbir sebep hali ile ilgili açıklamalar aşağıda yer almıştır. Şöyle ki:

* Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların,(ihtiyari olarak katma değer vergisi ‘KDV’ beyannamesi veren ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler; bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan ticaret erbabı ve kazançları gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabı),

* Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayi, madencilik ve taş ocakçılığı, bina-inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayi için parça aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunanların,

* Ana faaliyet alanı itibarıyla içişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen üyelerinin bulunduğu sektörlerde faaliyete bulunan mükelleflerin;

1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Yukarıda yer alan mükelleflerin sistemsel olarak mücbir sebep hali kapsamına alınması işlemleri her bir vergi dairesi bazında Gelir idaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Mükellefin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 6 Nisan 2020 (tebliğin yayım tarihi) tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. Ana faaliyet kodundan kasıt, mükelleflerin sicil kayıtlarında ilk sırada yer alan 6 haneli NACE kodudur. Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla bu iç genelgenin (1.1 numaralı bölümünde sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak ve sicil kayıtlarındaki ana faaliyet kodu yeni duruma göre düzeltilecektir.

Bu kapsamdaki başvurular, fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanını ispat etmeye matuf tüm belgelerin ekinde yer aldığı ‘Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu’ (Rapor) eklenmek suretiyle İnteraktif Vergisi Dairesi üzerinden yapılır.

Ana faaliyet kodu değişikliği için mükellefin esas alınmasını istediği ana faaliyet alanından (ana faaliyet kodu olarak kaydedilmesi gerektiğini iddia ettiği faaliyet kodundan) elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması şarttır.

Brüt hasılatın tespitinde 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. geçici vergi dönemi, özel hesap dönemine tabi mükelleflerde 2019 yılında sonuçlanan özel hesap dönemi, bir yıldan kısa süredir faaliyette bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem sonuçları dikkate alınır.

Dr. Veysi Seviğ
itohaber

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.