Kısa Çalışma Ödeneğinde Hangi Primler Ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği alınan süreler içerisinde işçinin Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmektedir. Ayrıca, kısa çalışma süresince personel adına kısa ve uzun vadeli SGK primleri ödenmeyecektir.

Öte yandan, kısa çalışma kapsamındaki müddetler için iş-kur tarafından GSS primleri ödenmektedir. Ancak, emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmemektedir.

Öte yandan, kısa çalışma müddetince işyerinde hiç çalışmayarak haftalık 45 saat olarak kısa çalışmadan faydalandı ise bu durumda ilk hafta yarım ücret hariç emeklilik primi yatırılmayacaktır.

Şayet, 15 saat veya 30 saat gibi noksan sürelerde çalışma yapılıyor ise, bu durumda işveren tarafından işyerinde çalışılan süreler işçi için emeklilik dahil sigorta primleri yatırılacak, ancak çalışmayan ve iş-kur tarafından kısa çalışma ödeneği verilen süreler için emeklilik hakkına ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim iş-kur tarafından yatırılmayacaktır.

5510 sayılı Yasa’ya göre, sigortalı sayılanların adlarına sigorta primi yatmayan bazı dönemleri borçlanma hakkı mevcuttur. Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre kısa çalışma sürelerinin borçlanması açısından herhangi bir hüküm yoktur.

Bu durumda, 4a sigortalılarının doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık öğrenim müddetleri borçlanması, avukatlık staj müddeti borçlanması, beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen sürelerin borçlanması, doktorların fahri asistanlıkta geçen sürelerin borçlanması, grev ve lokavtta geçen sürelerin borçlanması, kısmi süreleri çalıştıkları aylara ilişkin noksan sürelerin borçlanması, yurtdışında resmi öğrenci olarak geçirilen müddetlerin borçlanması gibi hizmet borçlanmaları yapılabilmektedir. Ancak, kısa çalıma sürelerinin borçlanması mümkün değildir.

Son olarak, kısa çalışma müddetince personelin hizmet akdine tabi çalışması devam etmektedir. Başka bir ifade ile, iş sözleşmesi hala sürmektedir. [1]

Herhangi bir işte çalışmayanlar açısından ise, ev hanımları, talebeler ve kısmi zamanlı çalışanlar isteğe bağlı sigorta ile Sosyal güvenliklerini devam ettirme veya eksik günlerini 30 güne ikmal etme olanağına sahiptirler. Ancak, kısa çalışma müddetince işçinin malullük, yaşlılık ve emeklilik sigortası primlerinin isteğe bağlı sigorta primi yoluyla ödeyebilmesi olanağı mevcut bulunmamaktadır.

Dr. Mustafa Alpaslan

 

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.