65 Yaş Üstü Mali Müşavirlerin Yükümlülükleri

Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırılan 65 Yaş ve Üstü Meslek Mensuplarının Yükümlülüklerine Ait Açıklama

A- 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 5 ve 6’ncı maddesi kapsamında beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenmiş olan

• 2020/Şubat dönemi muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannamesi dhhil) ve KDV beyannamesi,
•  2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi,
•  2020 yılı I. geçici vergi dönemi- ne ait geçici vergi beyannamesi

16/06/2020 SALI günü sonuna kadar verilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı sürede (16/06/2020 Salı günü sonuna kadar) ödenecektir.

 

B- 518 No.Lu VUK Genel Tebliği’nin 4’üncü maddesi kapsamında ayrıca ödeme ve beyan süresi belirlenmiş olan;

2020/Mart, 2020/Nisan ve 2020/Mayıs dönemi muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ve KDV beyannameleri 27/07/2020 PAZARTESİ gün sonuna kadar verilecektir.

Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler ise sırasıyla;

- 2020/Mart Dönemi için tahakkuk eden vergiler; 27/10/2020 SALI
- 2020/Nisan Dönemi için tahakkuk eden vergiler; 27/11/2020 CUMA
- 2020/Mayıs Dönemi için tahakkuk eden vergiler; 28/12/2020 PAZARTESİ

gün sonuna kadar ödenecektir.

A- Söz Konusu Genel Tebliğin 4’üncü Maddesi Kapsamında Bulunmayan Mükellefler İçin; (Mücbir Sebep Halinde Olmaları Sebebiyle Ayrıca Ödeme ve Beyan Süresi Belirlenmemiş Olan Mükellefler)

• 2020/Şubat, 2020/Mart ile 2020/ Nisan dönemi KDV ve muhtasar beyannameleri (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ile aynı dönemlere ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri,
•  2020 Yılı I. geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannameleri,
•  2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri,

16/06/2020 SALI günü sonuna kadar verilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler de aynı süre- de (16/06/2020 Salı günü sonuna kadar) ödenecektir.

B- Söz Konusu Genel Tebliğin 4’üncü Maddesi Kapsamında Bu lunan Mükellefler İçin; (Mücbir Sebep Halinde Olmaları Sebebiy- le Ayrıca Ödeme ve Beyan Süresi Belirlenmiş Olan Mükellefler)

•  2020/Mart, 2020/Nisan ve 2020/Mayıs dönemi muhtasar (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dâhil) ve KDV beyannameleri 27/07/2020 PAZARTESİ günü sonuna kadar verilecektir.

Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler ise sırasıyla;

Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergiler ise sırasıyla;

- 2020/Mart Dönemi için tahakkuk eden vergiler; 27/10/2020 SALI
- 2020/Nisan Dönemi için tahakkuk eden vergiler; 27/11/2020 CUMA
- 2020/Mayıs Dönemi için tahakkuk eden vergiler; 28/12/2020 PAZARTESİ

gün sonuna kadar ödenecektir.

- Meslek mensuplarının,
- Meslek mensuplarının sözleşme imzaladıkları mükelleflerin
- Diğer mükelleflerin

mücbir sebep hali, kendileri için sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği tarihe kadar devam edecektir.

Bunlara ait verilmeyen beyannameler ve bildirimler ise;

- Sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar verilir.
- Bunlara ait vergiler aynı süre içerisinde ödenir.
- Bu kapsamda olanların söz konusu tebliğ gereği rahatsızlıklarını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır.

 

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.