Tazminat Ödemesi Yapmak Zorunda Kalabilirsiniz

İş Yerinde 1 yıl ve üzerinde çalışması olan işçilere, Askerlik sebebiyle işten ayrılmaları halinde Kıdem tazminatı ödeneceği Kanunda belirtilmiştir.

Zorunlu Askerlik görevini yerine getirmek üzere askere giden çalışanlar askerlik dönüşü çıkmış olduğu firmaya tekrar işe başvurmasıyla ilgili olarak İş Kanununun 31. maddesinde usul ve esaslar belirtilmiştir.

Buna göre; “herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır” hükmü geçmektedir.

Bu maddeden yola çıkılaraktan, işveren askerlik sebebiyle işten çıkmış olan eski işçiyi aynı görev yada benzeri bir görev pozisyonu tekrar askerlik dönüşü işyerine işe girmeyi talep etmişse öncelikli olarak bu işçinin tercih edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İşveren öncelikli olarak bu işçiyi görev pozisyonu boş olmuş olsa bile işe almadığı taktirde yine 31. madde kapsamında “ Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

3 Aylık tazminat ücreti nasıl hesaplanacaktır!

Askerlik dönüşü işe başlatılmayan işçi için 3 aylık tazminat hesabı yapılırken, işçinin çıplak ücreti üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kanunda hangi ödemelerin tazminat kapsamında değerlendirileceği ve bu tazminat kalemlerinden hangi vergiler kesileceği açıkça belirtilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu kıdem tazminatı alacağını gelir vergisinden muaf tutmuştur. Ancak, askerlik dönüşü işe başlatılmaması nedeni ile ödenmesi gereken 3 aylık ücret tutarındaki tazminatın gelir vergisinden muaf olacağına ilişkin yasal düzenleme olmadığından gelir vergisi ve damga vergisinin kesilmesi gerekmektedir.

İşe başlatılmayan işçi İşe iade davası açabilir mi?

İş Kanununda hangi durumlarda işe iade davasının açılabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla işe iade dava şartlarından biri olan, iş akdinin işveren tarafından feshi halinde işçinin işe iade davası açma hakkının söz konusu olduğu belirtilmiştir. Askerlik dönüşü işe alınmayan işçinin ise işveren tarafından bir feshi söz konusu olmayıp iş akdi işçi tarafından feshedilmektedir.

Bu sebeple Askerlik dönüşü İşe iade davası açmak isteyen işçinin talebi mahkemece de kabul görmeyecektir.

Taner Özdemir

Image placeholder

Muhammed Karabağ

1989 yılında Dicle Üniversitesi İşletme ve 1995 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. 1999 yılından beri Avcılar'da kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Karabağ, kurucusu ve ortağı olduğu Avcılar'daki Bağımsız Denetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.