6.01.2020

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte...

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.12.2019

Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

07/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve ..

20.11.2019

Sosyal Güvenlik Kurumu 4 Yıllık Stratejik Planı (2019-2023)

Sosyal Güvenlik Kurumu 2019-2023 dönemi Stratejik Planı çalışmaları tamamlandı ve onaylandı.

20.11.2019

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) Resmi Gazetede yayınlandı. İşte Maddeler...