21.02.2020

Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanmak

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisind..

20.02.2020

Kur Farkı Düzenlemesi İptal Edildi

Yazının başlığını okur okumaz KDV’ye tabi olmanın 2019 yılı öncesi ve sonrası mı olur? diye düşünüyorsunuz değil mi? ..

18.02.2020

Tarh Zamanaşımında Danıştay’ın Yeni İçtihadı Neler Getiriyor?

213 sayılı ve VUK 114 madde hükmünde zamanaşımı sürelerine yer verilmiştir... Buna göre, vergi alacağının doğdu takvi..

17.02.2020

Sağlık Tesislerine İlişkin Sunulan Hizmetler

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine Sunulan Hizmetler Tevkifat Uygulaması Kapsamına Alındı.

17.02.2020

Avukatların Vekalet Ücretinde Tevkifat Yapılması

Mevcut durum üzerinden bir davayı kayıp eden tarafın mahkeme veya icra dairesini tespit etmiş olduğu vekalet ücretini..

17.02.2020

7194 sayılı Kanunla Mükelleflere Sağlanan Kolaylıklar

Bilindiği gibi, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2019 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin 1-29 Şuba..