31.01.2020

Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdikleri

Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdik lerinin 31 Ocak 2020’ye Kadar Yap..

28.01.2020

Binek Otomobili Kazası ve Sigortadan Alınan Tazminat

2019 yılı sonunda yapılan değişiklikle binek otomobillerinin muhasebe ve amortisman kayıtları değiştirilmiştir.

24.01.2020

Binek Otomobili Amortisman ve Giderlerine Getirilen Sınırlamalar

Mevcut uygulamada, işletmenin aktifinde kayıtlı olup kazancın elde edilmesinde kullanılan binek otomobillerin, amorti..

20.01.2020

Kapanış ve Ara Tasdik için son gün 31 Ocak

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası ...…….. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleye..

20.01.2020

Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı

Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst tutarı, 30 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2.030 TL’..

14.01.2020

Defter Beyan Sisteminde Süre Uzatımı

Defter Beyan Sisteminde Mükellef Kartı Bilgi Girişlerinin Süresi 15 Şubat 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.