10.07.2019

İşçi ve Esnafın Cenaze Ödeneği

Cenaze ödenekleri belirlenmesinde esas alınan miktar, sigorta primine esas matrahlar üzerinden belirlenmez. Taban ve ..

10.07.2019

İşsizlik Maaşında 30 Güne Dikkat Edin

İşsizlik ödeneği alacaklar dikkat! Başvuru süresini iyi takip edin. 30 gün geçirilirse, maaş süresi kısalır. Yeniden ..

8.07.2019

İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Önemli Detaylar

Zorunlu sigortalılığın kapsamı dışında bulunanların sosyal güvenlikten yoksun kalmamaları maksadıyla İsteğe bağlı sig..

8.07.2019

Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası Arttı

Bu yıl yüzde 70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere 763.69 TL aylık veriliyor...

8.07.2019

Esnek Çalışma ve Sigortalılık Hakkında Bilgilendirme

Bu Makale Esnek Çalışma uygulaması ile sigortalılık işlemleri hakkındadır. Esnek Çalışma Nedir ?

3.07.2019

Askerlik Yapanların Sigorta Primi ve Harçlığı Devletten

26/6/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni 7179 sayılı Askerlik Kanununda düzenlemeler yer aldı. Askere alın..