20.06.2020

Doğum Borçlanmasında Önemli İstisna

Doğum borçlanması yapılabilinmesi için doğum yapmadan önce kişinin sigorta başlangıcının olması şart.

4.06.2020

Binek Araç Giderleri ve Amortismanları

Gelir Vergisi Kanunu ticari kazançlarla ilgili 40. ve serbest meslek erbabı ile ilgili 68. maddesinde 7194 sayılı Kan..

4.06.2020

Kreş Harcamalarının Ne Kadarı Vergiden İstisnadır?

İşçinin çocukları için kreş desteği veren işverenlere tanınan vergi avantajının kapsamı iki yıl önce genişletildiği i..

14.04.2020

KDV İadeleri Yapılamayacak mı ?

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haberleri ilk duyd..

14.04.2020

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri Hakkında Duyuru

2020 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde Hasılat Esaslı Kaza..

24.03.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)

Beyan ve Bildirimlerin verme ve ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin 518 Sayılı VUK Resmi Gazetede yayınlandı.