4.02.2020

Emzirme Ödeneği ve Süt İzni Nedir ?

5510 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan..

4.02.2020

2020 Yılı Temizlikçi, Bakıcı SGK Primleri

Evde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik işleri, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işl..

4.02.2020

2019 Yılında Elde Edilen Mesken Kira Gelirinin Beyan Esasları

Mesken ve işyeri kira gelirinden dolayı vergi dairesinde mükellefiyet kaydı olan veya ilk defa mükellefiyet kaydı açt..

24.01.2020

Vergi Ödemelerinde Devlet Bankası Dönemi Başladı

Son günlerde vergi uygulamaları ile yapılan düzenlemelerin arasında vergi tahsilatı yapma yetkisi de yer alıyor... Öz..

16.01.2020

Pişmanlıkla Verilen Beyanname Süresinde Ödenmemesi

Türk Vergi Sisteminde mükellefin genel ve özel hakları olarak nitelendirilebilecek birçok hakları bulunmakta olup bun..

16.01.2020

Vergi İdaresinin Teminat İstemi Hakkında

Kamu alacaklarının cebri takip ve tahsil usullerini düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında K..